Báo cáo Voucher

Báo cáo Voucher giúp người dùng có cái nhìn Tổng quan và Hiệu quả từ các kênh phát hành voucher thông qua các chỉ số: mã voucher (đã phát hành, đã sử dụng), tỉ lệ sử dụng và doanh thu đem lại.

Trên thanh sidemenu, chọn Thống kê ➡ chọn Báo cáo voucher ➡ Màn hình hiện thị giao diện.

Bước 1: Chọn lọc theo Doanh nghiệp/Trạng thái diễn ra/Danh mục 

➡ Màn hình hiển thị ra danh sách voucher thuộc doanh nghiệp đã chọn/trạng thái/mã voucher đã phát hành và tỉ lệ sử dụng.

Bước 2: Di chuột đến voucher để xem báo cáo/xem chi tiết voucher đó.

Bước 3: Chọn Xem báo cáo ➡ Màn hình hiển thị Báo cáo chung bao gồm Tổng quan và Hiệu quả từ các kênh phát hành voucher:

 • Tỉ lệ mã voucher được sử dụng.
 • Tỉ lệ Profiles sử dụng mã voucher.
 • Doanh thu từ chương trình voucher.
 • Mã voucher đã phát hành và sử dụng theo thời gian.
 • Profiles đã nhận và sử dụng mã voucher theo thời gian.
Giao diện báo cáo chung

Hiệu quả từ các kênh phát hành voucher:

Báo cáo hiển thị hiêu quả của 4 kênh: Marketing, Journey Builder, Loyalty và Ads Automation tính đến thời điểm xem báo cáo theo 4 chỉ số:

 • Mã voucher đã phát hành.
 • Mã voucher đã sử dụng.
 • Tỉ lệ sử dụng.
 • Doanh thu đem lại.

Bước 4: Chọn Xem chi tiết voucher hoặc chọn Báo cáo chi tiết ở góc phải màn hình.

Người dùng chọn bộ lọc để xem chi tiết báo cáo.

 • Trạng thái mã voucher: Đã sử dụng/Chưa sử dụng và còn hiệu lực/Chưa sử dụng và hết hiệu lực.
 • Kênh phát hành.
 • Thời gian phát hành.
 • Thời gian sử dụng.
Giao diện báo cáo chi tiết
image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top