Báo cáo Voucher

Báo cáo Voucher giúp người dùng có cái nhìn Tổng quan và Hiệu quả từ các kênh phát hành voucher thông qua các chỉ số: mã voucher (đã phát hành, đã sử dụng), tỉ lệ sử dụng và doanh thu đem lại.

Trên thanh sidemenu, chọn Thống kê ➡ chọn Báo cáo voucher ➡ Màn hình hiện thị giao diện. Bước 1: Chọn lọc theo Thương hiệu/Trạng thái diễn ra/Danh mục  ➡ Màn hình hiển thị ra danh sách voucher thuộc thương hiệu đã chọn/trạng thái/mã voucher đã phát hành và tỉ lệ sử dụng. Bước 2: Di chuột đến voucher để xem báo cáo/xem chi tiết voucher đó. Bước 3: Chọn Xem báo cáo ➡ Màn hình hiển thị Tổng quan và Hiệu quả từ các kênh phát hành voucher  trong đó bao gồm: Tỉ lệ mã voucher được sử dụng.Tỉ lệ Profiles sử dụng mã voucher.Doanh thu từ chương trình voucher.Mã voucher đã phát hành và sử dụng theo thời gian.Profiles đã nhận và sử dụng mã voucher theo thời gian. Giao diện báo cáo chung Hiệu quả
Đăng nhập để xem chi tiết
image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top