Cần làm gì khi tôi quên mật khẩu đăng nhập?

Bước 1: Trên giao diện đăng nhập, bạn chọn Quên mật khẩu.

Bước 2: Điền thông tin tên tài khoản, ấn Gửi mã xác thực.

Hệ thống sẽ gửi mã xác thực đến địa chỉ email của tài khoản. Nhập mã xác thực và chọn Xác nhận.

Bước 3: Thiết lập mật khẩu mới cho tài khoản. Ấn Đổi mật khẩu.

Bước 4: Mật khẩu mới đã được áp dụng. Bạn thao tác đăng nhập như bình thường.

image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top