Chung

Phần này bao gồm Doanh nghiệp cha và Doanh nghiệp con.

Doanh nghiệp cha là tổng đại diện của toàn doanh nghiệp. Doanh nghiệp con là các doanh nghiệp trực thuộc doanh nghiệp cha. Việc phân chia doanh nghiệp cha - doanh nghiệp con giúp các tập đoàn với nhiều công ty con kiểm soát được toàn bộ chi nhánh của mình một cách bài bản, trọn vẹn. Cấu hình các thông tin cơ bản của doanh nghiệp cha và logo giao diện của tenant đó là bước quan trọng với mọi doanh nghiệp sử dụng MOBIO. Doanh nghiệp cha và logo của tài khoản Bước 1: Truy cập tính năng Chọn vào biểu tượng cài đặt → Chọn Cài đặt của doanh nghiệp Bước 2: Chọn Chung → Chọn Sửa Nhập các thông tin của Doanh nghiệp cha Cài đặt chỉnh sửa logo hiển thị Hoàn thành cài đặt cho Doanh nghiệp cha. Doanh nghiệp con Đối với các tập đoàn và doanh nghiệp có các công ty con sẽ có thương hiệu chính và thương hiệu con. Tính năng này hỗ trợ doanh nghiệp quản trị thông tin doanh nghiệp con của tập đoàn và doanh nghiệp. Bước 1: Truy cập tính năng: Chọn vào biểu tượng cài đặt → Chọn Cài đặt của doanh nghiệp Giao diện Doanh nghiệp con mới Bước 2: Chọn Chung → Chọn Doanh nghiệp con Nhập các thông tin của Doanh nghiệp conTạo Doanh nghiệp con Bấm chọn + Doanh nghiệp con ở trên cùng bên trái, để thêm doanh nghiệp con mới. Giao diện sẽ hiển thị như hình dưới đây. Bước 3: Thêm thông tin chung doanh nghiệp con Thêm thông tin chung: Tên doanh nghiệp con; Giới thiệu về doanh
Đăng nhập để xem chi tiết
image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top