Chung

Phần này bao gồm Doanh nghiệp cha và Doanh nghiệp con.

Doanh nghiệp cha là tổng đại diện của toàn doanh nghiệp.

Doanh nghiệp con là các doanh nghiệp trực thuộc doanh nghiệp cha.

Việc phân chia doanh nghiệp cha – doanh nghiệp con giúp các tập đoàn với nhiều công ty con kiểm soát được toàn bộ chi nhánh của mình một cách bài bản, trọn vẹn.

Cấu hình các thông tin cơ bản của doanh nghiệp cha và logo giao diện của tenant đó là bước quan trọng với mọi doanh nghiệp sử dụng MOBIO.

Doanh nghiệp cha và logo của tài khoản

Bước 1: Truy cập tính năng

 • Chọn vào biểu tượng cài đặt → Chọn Cài đặt của doanh nghiệp

Bước 2: Chọn Chung → Chọn Sửa

 • Nhập các thông tin của Doanh nghiệp cha
 • Cài đặt chỉnh sửa logo hiển thị

Hoàn thành cài đặt cho Doanh nghiệp cha.

Doanh nghiệp con

Đối với các tập đoàn và doanh nghiệp có các công ty con sẽ có thương hiệu chính và thương hiệu con. Tính năng này hỗ trợ doanh nghiệp quản trị thông tin doanh nghiệp con của tập đoàn và doanh nghiệp.

Bước 1: Truy cập tính năng:

 • Chọn vào biểu tượng cài đặt → Chọn Cài đặt của doanh nghiệp
This image has an empty alt attribute; its file name is image-28-1024x585.png
Giao diện Doanh nghiệp con mới

Bước 2: Chọn Chung → Chọn Doanh nghiệp con

 • Nhập các thông tin của Doanh nghiệp con
 • Tạo Doanh nghiệp con

Bấm chọn + Doanh nghiệp con ở trên cùng bên trái, để thêm doanh nghiệp con mới. Giao diện sẽ hiển thị như hình dưới đây.

Bước 3: Thêm thông tin chung doanh nghiệp con

 • Thêm thông tin chung: Tên doanh nghiệp con; Giới thiệu về doanh nghiệp con; Thông tin liên hệ (email; hotline)
 • Thêm logo của doanh nghiệp con (Logo khi menu của Mobio mở rộng; Logo khi menu thu gọn)
Hình ảnh ví dụ minh họa về Logo khi menu mở rộng và logo khi menu thu gọn
 • Nhóm chức năng được sử dụng: Lựa chọn nhóm tính năng mà doanh nghiệp con được phép dụng trên Mobio
 • Trạng thái: Bật/ tắt trạng thái hoạt động của doanh nghiệp con

Lưu ý: Khi một thương hiệu ở trạng thái Tắt:

+ Tất cả tài khoản thuộc doanh nghiệp đó sẽ không thể truy cập vào hệ thống.

+ Hệ thống sẽ tạm dừng ghi nhận và phân tích dữ liệu liên quan đến doanh nghiệp đó.

+ Riêng đối với Marketing và Journey Builder, những chiến dịch có trạng thái Đang diễn ra sẽ được tiếp tục như bình thường cho đến khi chiến dịch kết thúc.

Bước 4: Thêm thông tin tài khoản quản trị có quyền cao nhất

 • Bấm chọn Tab Tài khoản quản trị có quyền cao nhất, giao diện sẽ hiển thị như hình dưới đây.

Tài khoản quản trị có quyền cao nhất là:

+ Là tài khoản làm đầu mối liên lạc, được mặc định sinh ra khi khởi tạo doanh nghiệp.

+ Có quyền cao nhất trong hệ thống.

+ Mỗi doanh nghiệp chỉ có duy nhất 01 tài khoản Owner.

+ Người dùng không thể xoá tài khoản này.

 • Nhập thông tin tài khoản: Tên tài khoản; Họ tên; Email; Số điện thoại
 • Tạo mật khẩu tài khoản
image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top