Công ty

Về Công ty

Module Công ty với mục tiêu quản lý dữ liệu khách hàng là đối tượng doanh nghiệp, cho phép người dùng tạo liên hệ giữa khách hàng doanh nghiệp với các profile cá nhân, đơn hàng, ticket; giúp lưu trữ và quản lý thông tin hiệu quả

Giao diện mặc định của Công ty

Thêm mới Công ty

Người dùng có thể thêm đối tượng mục tiêu bằng cách nhập thủ công từng Công ty hoặc nhập danh sách từ file excel.

Thêm bằng cách nhập thủ công

Bước 1: Bấm button màu xanh + Công ty mới.

Bước 2: Chọn Thêm lần lượt → màn hình hiển thị cửa sổ popup để điền thông tin Công ty theo các trường có sẵn.

Bước 3: Bấm Lưu hoặc Hủy bỏ.

Popup điền thông tin Công ty

Cấu hình trường thông tin hiển thị khi tạo/sửa Công ty.

Trong cửa sổ popup, hệ thống tự động hiển thị tất cả các trường thông tin có sẵn của hệ thống. 

Người dùng có thể lựa chọn các trường thông tin quan trọng và bỏ chọn các trường thông tin mình không quan tâm. Việc cấu hình trường thông tin hiển thị sẽ áp dụng theo từng tài khoản user.

Lựa chọn các trường thông tin muốn hiển thị mặc định trên Tab Công ty

Thêm nhiều Công ty bằng file

Bước 1: Bấm button màu xanh + Công ty mới.

Bước 2: Chọn Thêm từ file.

– Kiểu nhập file: Chọn & tải file lên hệ thống.

  • Tải file excel Mẫu danh sách Công ty.
  • Thêm thông tin Công ty theo file mẫu và upload file đó lên CDP.

Lưu ý: Giới hạn dung lượng của file excel tải lên là 10MB300.000 dòng dữ liệu.

– Kiểu nhập file: Sao chép & dán dữ liệu.

  • Copy nội dung từ file excel hoặc gõ tay nội dung cần upload vào ô Danh sách Công ty.

Lưu ý:

– Giới hạn tối đa dữ liệu sao chép là 1000 dòng.

– Khi gõ tay dữ liệu, các trường thông tin trong mỗi dòng cần được cách nhau bằng dấu tab.

Bước 3: Chọn trường thông tin tương ứng:

  • Bấm vào trường thông tin để chọn tên tương ứng với từng cột trong file excel. Hoặc thêm mới trường thông tin.
  • Tích chọn Không nhập các trường thông tin chưa chọn để xác nhận đã hoàn thành việc sắp xếp dữ liệu. 

Đối với các trường dữ liệu có trong file mà người dùng không muốn đẩy lên, cần tích Không nhập các trường thông tin chưa chọn để file được tải lên thành công.

Bước 4: Chọn Tải file lên hoặc Hủy bỏ để kết thúc thao tác.

Hệ thống thông báo file đã được tải lên thành công và cần 1 thời gian xử lý. Sau khi kết thúc, hệ thống sẽ gửi email thông báo kết quả về cho người dùng.

Thêm chi tiết và chỉnh sửa

Xem chi tiết Công ty

Tại giao diện mặc định, nhấn trực tiếp vào tên Công ty muốn xem → màn hình chuyển sang trang thông tin của Công ty, người dùng có thể:

  • Xem dữ liệu của Công ty: thông tin Công ty, các hoạt động tương tác của với công ty như gắn profile, gắn profile người liên hệ, gắn đơn hàng
  • Thực hiện nhiều thao tác khác: ghi chú, gửi email, gọi điện, cập nhật/chỉnh sửa thông tin Công ty, thêm đơn hàng, ticket cho Công ty.

Chỉnh sửa Công ty

Chỉnh sửa Công ty trên 2 giao diện:

  • Trên giao diện chi tiết Công ty: chỉnh sửa các thông tin cá nhân của Công ty phía bên phải tên Công ty → chọn Lưu hoặc Hủy bỏ
  • Trên giao diện mặc định: chọn chức năng Sửa bên cạnh tên Công ty → Màn hình hiện cửa sổ popup để chỉnh sửa và chọn Lưu hoặc Hủy bỏ.

Lọc – xuất tập theo điều kiện

Bộ lọc Công ty có thể hỗ trợ người dùng phân loại, lọc theo các thông tin profile công ty, xuất file. Điều kiện lọc đa dạng từ những thông tin cơ bản như tên công ty, chi nhánh, email công ty, lĩnh vực hoạt động, logo công ty, mã số thuế, thời gian cập nhật thông tin….

Lọc Công ty

Bước 1: Chọn Lọc Công ty.

Bước 2: Giao diện hiển thị popup bộ lọc → chọn một hoặc nhiều giá trị (tùy theo loại điều kiện).

Bước 3: Chọn Áp dụng bộ lọc.

Lưu ý: Muốn nhìn thấy dữ liệu của trường thông tin vừa lọc trên giao diện Danh sách Công ty, người dùng nên chọn hiển thị trường thông tin đó bằng cách bấm + Chọn thông tin hiển thị.

Xuất tập Công ty đã lọc

Bước 1: Chọn Xuất file

Bước 2: Chọn các trường thông tin xuất Công ty

Bước 3: Bấm Xuất file

Lưu ý: Với số lượng dưới 10.000 Công ty, hệ thống xuất trực tiếp về máy tính. Với số lượng trên 10.000 Công ty, hệ thống sẽ gửi file qua email của người dùng.

image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top