Công ty
Về Công ty Module Công ty với mục tiêu quản lý dữ liệu khách hàng là đối tượng doanh nghiệp, cho phép người dùng tạo liên hệ giữa khách hàng doanh nghiệp với các profile cá nhân, đơn hàng, ticket; giúp lưu trữ và quản lý thông tin hiệu quả Giao diện mặc định của Công ty Thêm mới Công ty Người dùng có thể thêm đối tượng mục tiêu bằng cách nhập thủ công từng Công ty hoặc nhập danh sách từ file excel. Thêm bằng cách nhập thủ công Bước 1: Bấm button màu xanh + Công ty mới. Bước 2: Chọn Thêm lần lượt → màn hình hiển thị cửa sổ popup để điền thông tin Công ty theo các trường có sẵn. Bước 3: Bấm Lưu hoặc Hủy bỏ. Popup điền thông tin Công ty Cấu hình trường thông tin hiển thị khi tạo/sửa Công ty. Trong cửa sổ popup, hệ thống tự động hiển thị tất cả các trường thông tin có sẵn của hệ thống.  Người dùng có thể lựa chọn các trường thông tin quan trọng và bỏ chọn các trường thông tin mình không quan tâm. Việc cấu hình trường thông tin hiển thị sẽ áp dụng theo từng tài khoản user. Lựa chọn các trường thông tin muốn hiển thị mặc định trên Tab Công ty Thêm nhiều Công ty bằng file Bước 1: Bấm button màu xanh + Công ty mới. Bước 2: Chọn Thêm từ file. - Kiểu nhập file: Chọn & tải file lên hệ thống. Tải file excel Mẫu danh sách Công ty.Thêm thông tin Công ty theo file mẫu và upload file đó lên CDP. Lưu ý: Giới hạn dung lượng của file excel tải lên là 10MB và 300.000 dòng dữ liệu. - Kiểu nhập file: Sao chép & dán dữ liệu. Copy nội dung từ file excel hoặc gõ tay nội dung cần upload vào ô Danh sách Công ty. Lưu ý:- Giới hạn tối đa dữ liệu sao chép là 1000 dòng.- Khi gõ tay dữ liệu, các trường thông tin trong mỗi dòng cần được cách nhau bằng dấu tab. Bước 3: Chọn trường thông tin tương ứng: Bấm vào trường thông tin để chọn tên tương ứng với từng cột trong file excel. Hoặc thêm mới trường thông tin. Tích chọn Không nhập các trường thông tin chưa chọn để xác nhận đã hoàn thành việc sắp xếp dữ liệu.  Đối với các trường dữ liệu có trong
Đăng nhập để xem chi tiết
image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top