Landing Page

Để hỗ trợ khách hàng đồng bộ dữ liệu từ Landing Page, MOBIO đã tích hợp với nền tảng Ladipage nhằm thu thập và làm giàu dữ liệu của khách hàng từ landing page vào CDP.

Hướng dẫn sử dụng chi tiết và đồng bộ dữ liệu qua API với bên Ladipage.vn được ghi chi tiết trên giao diện phầm mềm MOBIO.

Quý khách vui lòng truy cập hệ thống MOBIO và thao tác theo các bước: vào Marketing → Landing page → Tích hợp với bên thứ 3 để đẩy trường dữ liệu trên form Landing page về MOBIO.

Tạo URL Landing page

Tạo shorten link cho Landing Page theo tên của doanh nghiệp.

Truy cập Marketing → Landing Page → Tạo URL Landing page

Giao diện tạo URL Landing page

Bước 1: Chọn kiểu tạo URL Landing Page

  • Tạo URL mới: Dùng khi cần tạo 1 shorten link mới.
  • Sử dụng URL cũ (URL đã tạo bởi hệ thống): Dùng khi thay đổi nội dung trong landing page nhưng vẫn sử dụng shorten link cũ.

Bước 2: Xuất file HTML từ ladipage.vn

Bước 3: Kéo, thả file HTML vừa xuất trên ladipage.vn vào mục File Landing Page

image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top