Master Campaign

Master Campaign giúp người dùng nhóm các Journey có cùng chung một mục tiêu với nhau, phục vụ cho mục đích quản lý và đánh giá tổng quát.

Tạo Master Campaign mới

Trên Side menu, chọn mục Marketing ➡ Journey Builder ➡ Master Campaign để truy cập vào trình quản lý Master Campaign.

Trên giao diện, ấn + Thêm Master Campaign mới.

Hệ thống hiển thị pop-up giúp người dùng điền thông tin của Master Campaign mới, bao gồm tên Master Campaign, người phụ trách.

Ấn Lưu để được ghi nhận.

Sửa/Xóa Master Campaign

Phía bên phải MC muốn chỉnh sửa, bấm nút “  ” và chọn Sửa nhanh hoặc Xóa theo nhu cầu. Giao diện hiển thị pop-up tương ứng.

Pop-up sửa nhanh thông tin Master Campaign
Pop-up xác nhận xóa Master Campaign

Ấn Lưu hoặc Đồng ý để được ghi nhận.

Xem báo cáo theo Master Campaign

Báo cáo theo Master Campaign cho phép người dùng đánh giá tổng quan hiệu quả của cả Master Campaign, từ đó có được một cái nhìn tổng quát hơn để đưa ra những chiến lược và quyết định phù hợp hơn cho doanh nghiệp của mình.

Giao diện báo cáo theo Master Campaign

Ấn vào tên từng Journey để xem báo cáo chi tiết.

Xem báo cáo chi tiết của từng Master Campaign

  • Báo cáo chung: bao gồm các chỉ số tương tác tổng hợp của tất cả các Journey có trong Master Campaign.
  • Báo cáo theo từng Journey: hiển thị các chỉ số đi theo từng Journey có trong Master Campaign. Ấn vào tên Journey để xem báo cáo chi tiết.

Tải báo cáo

Ấn nút Tải báo cáo ở góc trái màn hình ➡ báo cáo của Master Campaign sẽ được gửi về email của người dùng.

image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top