Phân quyền & Tạo tài khoản

Phần này giúp người dùng phân quyền quản trị phù hợp với sơ đồ tổ chức của doanh nghiệp và tạo tài khoản với quyền lợi tương ứng.

  
Đăng nhập để xem chi tiết
image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top