Phiếu khảo sát

Tính năng Phiếu khảo sát cho phép người dùng tạo các mẫu khảo sát để thu thập ý kiến, góp ý, phản hồi của khách hàng.

Đây là bước tương tác quan trọng để Doanh nghiệp hiểu rõ hơn về cảm nhận, trải nghiệm, nhu cầu của khách hàng khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ.

Để sử dụng tính năng này, người dùng chọn tab CMS và bấm Phiếu khảo sát. Hoặc truy cập đường link: https://app.mobio.vn/survey/list

Giao diện mặc định tính năng Phiếu khảo sát

Tạo phiếu khảo sát

 • Để tạo phiếu khảo sát mới, bấm vào 
 • Điền tên phiếu khảo sát.
 • Sau khi bấm Tiếp tục, giao diện sẽ hiển thị như hình dưới đây

Tạo phiếu khảo sát từ mẫu có sẵn

 • Bấm icon  trong từng mẫu để xem trước nội dung phiếu khảo sát. Giao diện xem trước sẽ hiển thị như hình dưới.
 • Bấm Dùng mẫu này và tiếp tục chỉnh sửa mẫu phiếu khảo sát theo mong muốn.

Tạo phiếu khảo sát mới

Để tạo phiếu khảo sát mới hoàn toàn, bấm chọn Bắt đầu tạo mới, giao diện hiển thị như hình:

Chỉnh sửa nội dung

Bước 1: Điều chỉnh trang.

 • Nhập thông tin Tên trang và Mô tả trong phiếu khảo sát.
 • Bấm icon để thêm câu hỏi.
 • Bấm icon để thêm tiêu đề và mô tả.
 • Bấm icon để thêm trang.

Trong trường hợp có nhiều trang trên phiếu khảo sát, bấm icon  để:

 • Sao chép trang.
 • Di chuyển trang.
 • Hợp nhất với trang trên.
 • Xóa trang.

Bước 2: Thêm câu hỏi và câu trả lời Phiếu khảo sát.

Người dùng có thể điều chỉnh câu hỏi và câu trả lời trong Phiếu khảo sát.

 • Hệ thống cho phép người dùng tạo 10 loại câu hòi:

          + Dropdown single select

Giao diện dạng câu hỏi Dropdown single select khi được xuất bản

          + Checkboxes

Giao diện dạng câu hỏi Checkboxes khi được xuất bản

          + Radio button

Giao diện dạng câu hỏi Radio Button khi được xuất bản

          + Ngày

Giao diện dạng câu hỏi Ngày khi được xuất bản

          + Trả lời ngắn

Giao diện dạng câu hỏi Trả lời ngắn khi được xuất bản

          + Đoạn văn

Giao diện dạng câu hỏi Đoạn văn khi được xuất bản

          + Phạm vi đánh giá

Giao diện dạng câu hỏi Phạm vi đánh giá khi được xuất bản

          + Lưới checkboxes

Giao diện dạng câu hỏi Lưới checkboxes khi được xuất bản

          + Lưới radio

Giao diện dạng câu hỏi Lưới radio khi được xuất bản

          + Biểu tượng cảm xúc

Giao diện dạng câu hỏi Biểu tượng cảm xúc khi được xuất bản
 • Thêm câu trả lời.
 • Tích ô Bắt buộc trả lời – Khách hàng bắt buộc phải trả lời câu hỏi này mới có thể hoàn thành phiếu khảo sát.
 • Bấm icon để Sao chép/ icon để xóa.
 • Bấm icon để lựa chọn option Chuyển đến trang dựa trên câu trả lời. 

Ví dụ: Doanh nghiệp muốn những khách hàng lựa chọn đáp án 1: Bún bò Huế, khi trả lời xong trang 1 sẽ được chuyển tiếp sang trang 3 luôn, bỏ qua trang 2, thì doanh nghiệp cấu hình Chuyển đến trang 3 tại câu trả lời đó.

Lưu ý: 

– Tính năng Chuyển đến trang dựa trên câu trả lời chỉ áp dụng đối với 2 loại câu hỏi: Dropdown single select & Radio button.

– Nếu trong cùng 1 trang tồn tại nhiều câu hỏi được áp dụng tính năng chuyển trang, hệ thống sẽ ưu tiên chuyển trang theo câu hỏi được áp dụng cuối cùng.

 • Di chuyển: Bấm vào khối câu hỏi và di chuyển khối.

Điều chỉnh giao diện

Điều chỉnh giao diện có hai chế độ: Tùy chỉnh giao diện và Xem trước.

 • Tùy chỉnh giao diện: Màu sắc cơ bản của giao diện.
 • Xem trước: Xem trước Phiếu khảo sát trên giao diện mobile và máy tính.

Giao diện khi ấn xem trước

Cài đặt trước và sau khi khách hàng thực hiện phiếu khảo sát

Tính năng này hỗ trợ người dùng cấu hình trước và sau khi khách hàng trả lời phiếu khảo sát.

Bấm để lựa chọn cài đặt phiếu khảo sát, cấu hình những lựa chọn sau:

Trước khi trả lời khảo sát.

 • Yêu cầu khách hàng nhập họ tên để bắt đầu.
 • Giới hạn mỗi khách hàng chỉ được trả lời khảo sát 1 lần.

Sau khi trả lời khảo sát.

 • Tự động kết thúc khảo sát khi đến thời gian được cấu hình.
 • Gửi thông báo qua e-mail khi kết thúc thời gian khảo sát.

Với lựa chọn, Yêu cầu khách hàng nhập họ tên để bắt đầu và Giới hạn mỗi khách hàng chỉ được trả lời khảo sát 1 lần, giao diện hiển thị trước khi khảo sát, sẽ được hiển thị như sau:

image-zoom

Chỉnh sửa tên phiếu khảo sát

Bấm icon  để chỉnh sửa tên phiếu khảo sát.

image-zoom

Xuất bản và lưu phiếu khảo sát

 • Để xuất bản phiếu khảo sát, bật và bấm Lưu.
 • Bấm Lưu nháp để lưu nháp phiếu khảo sát.
 • Bấm Lưu để lưu phiếu khảo sát.
 • Lấy link phiếu khảo sát:

Vào danh sách phiếu khảo sát để lấy link phiếu khảo sát đã được xuất bản.

Bấm vào hình QR code để In hoặc Tải về.

Xem danh sách phiếu đã tạo

Người dùng có thể bấm xem danh sách phiếu khảo sát bằng cách quay lại trang Phiếu khảo sát. Giao diện gồm 3 tab:

 • Đang hoạt động: Những phiếu khảo sát đang hoạt động.
 • Không hoạt động: Những phiếu khảo sát đã được xuất bản nhưng không hoạt động.
 • Lưu nháp: Những phiếu khảo sát được lưu nháp, chưa được xuất bản.

Di chuột đến mỗi phiếu khảo sát, người dùng có thể thao tác lựa chọn:

 • Sửa/ Xem báo cáo/ Xóa.
 • Tắt Switch Hoạt động để chuyển trạng thái Không hoạt động của phiếu khảo sát.
 • Sao chép link khảo sát.
 • Bấm vào hình QR code để In/tải hình QR code.

Xem báo cáo phiếu khảo sát

Báo cáo phiếu khảo sát cho phép người dùng xem kết quả khảo sát. Bấm vào Xem báo cáo trong danh sách Phiếu khảo sát.

Báo cáo phiếu khảo sát có hai Tab:

 • Tab Nội dung phiếu khảo sát.
 • Tab Báo cáo.

Nội dung phiếu khảo sát

Cho phép người dùng xem chi tiết nội dung phiếu khảo sát.

Người dùng có thể thao tác:

 • Lấy link và QR code khảo sát: Bấm icon 
 • Sửa/ Xóa Phiếu khảo sát

Báo cáo

Người dùng bấm vào Tab Báo cáo, xem báo cáo về khảo sát này.

Tổng quan

 • Lượt mở link.
 • Lượt hoàn thành.

Chi tiết báo cáo

Người dùng có thể kéo trang xuống dưới để xem chi tiết báo cáo cho từng câu hỏi.

Xuất file

Người dùng có thể xuất File PDF hoặc File XLS tùy theo nhu cầu sử dụng.

image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top