Team

Module Team cho phép người dùng tạo ra nhiều nhóm nhân viên tương ứng với nghiệp vụ của họ và kết hợp với các module khác như Sales, Services để phân công công việc phù hợp cho từng team.

  
Đăng nhập để xem chi tiết
image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top