Cấu hình máy lẻ

Sau khi kết nối tổng đài với hệ thống MOBIO, người dùng có thể cấu hình thêm các số máy lẻ để phân công cho nhân viên.

Trên thanh menu ở góc trái phía dưới màn hình, chọn Cài đặt → Cài đặt cho Doanh nghiệp 

Chọn Tổng đài → Cấu hình máy lẻ

Thêm mới số máy lẻ

Bước 1: Chọn Sửa để hiển thị danh sách máy lẻ

Bước 2: Gán số máy lẻ cho người dùng phụ trách Bấm Lưu hoặc Hủy bỏ

Cấu hình chuyển tiếp cuộc gọi

Hệ thống cho phép chuyển tiếp cuộc gọi vào 1 số điện thoại hotline khi các máy lẻ đều bận hoặc không nhận được các cuộc gọi đến ngoài giờ làm việc.

Bước 1: Chọn Sửa để hiển thị danh sách máy lẻ nhận chuyển cuộc gọi Điền số điện thoại nhận chuyển cuộc gọi.

Bước 2: Bật thanh switch sang màu xanh Bấm Lưu hoặc Hủy bỏ.

Hoàn thành việc cấu hình chuyển tiếp cuộc gọi.

image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top