Cấu hình máy lẻ

Sau khi kết nối tổng đài với hệ thống MOBIO, người dùng có thể cấu hình thêm các số máy lẻ để phân công cho nhân viên.

Trên thanh menu ở góc trái phía dưới màn hình, chọn Cài đặt → Cài đặt cho Doanh nghiệp  Chọn Tổng đài → Cấu hình máy lẻ 1 doanh nghiệp có thể có nhiều cơ sở, mỗi cơ sở có thể sử dụng những tổng đài khác nhau. Khi tích hợp vào Mobio thì mỗi cơ sở sẽ tương ứng với 1 tab Project và có cấu hình riêng biệt. Ví dụ: Project: Mobio Platform, Pingcomshop,... (như ảnh trên). Với mỗi Project bao gồm có số điện thoại của Tổng đài và Máy lẻ tương ứng với các Tổng Đài đó. Lưu ý: - Đối với tài khoản có quyền từ Manager trở lên thì sẽ nhìn thấy được cả tất cả các Project của doanh nghiệp đó. - Đối với tài khoản có quyền User thì sẽ chỉ nhìn thấy Project mà user được phụ trách. Thêm mới
Đăng nhập để xem chi tiết
image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top