Tổng quan về Web Live Chat

Web Live Chat là công cụ để trò chuyện trực tuyến với khách hàng truy cập trên website của doanh nghiệp với mục đích hỗ trợ và chăm sóc khách hàng tốt hơn để gia tăng lượng khách hàng trung thành.

image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top