Báo cáo thống kê Popup Builder

Marketer có thể theo dõi, đo lường và tối ưu mức độ hiệu quả của các popup. Mobio còn cung cấp các chỉ số báo cáo của popup như popup đó tiếp cận được bao nhiêu người, trong số đó thì bao nhiêu người đã bấm button, hiệu quả áp dụng trên từng kênh.

Báo cáo Popup giúp người dùng có cái nhìn Tổng quan và Hiệu quả từ các kênh, thông qua các chỉ số: profile điền form, lượt xem, lượt bấm button, tỉ lệ bấm button.

Giao diện báo cáo Popup

Trên thanh sidemenu, chọn Marketing → chọn Popup Builder → Màn hình hiện thị giao diện Popup Builder và báo cáo tổng quan.

Bước 1: Bấm chọn báo cáo để xem báo cáo chi tiết

Bước 2: Xem Báo cáo chung

 • Profile điền Form, Lượt xem, Lượt bấm button, Tỉ lệ bấm button, Lượt đóng Popup
 • Biểu đồ kết quả tiếp cận (lượt xem, lượt bấm button)
 • Biểu đồ kết quả tương tác (chi tiết bấm button) – tham khảo báo cáo bấm link của Journey Builder
 • Biểu đồ kết quả theo kênh áp dụng (app/web) 
 • Biểu đồ tỷ lệ Lượt xem kênh Website theo thiết bị
 • Biểu đồ tỷ lệ Lượt bấm button kênh Website theo thiết bị 

Bước 3: Xem Lịch sử Profile điền form (dang sách dạng bảng). Người dùng có thể lọc:

 • Lọc theo kênh
 • Lọc thời gian ghi nhận profile điền form
 • Lọc theo Master Campaign
 • Lọc theo từng Journey
 • Tải báo cáo

Bước 4: Lọc thời gian và Tải báo cáo

image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top