Khu vực hiển thị Voucher

Là nơi định nghĩa ra khu vực để bên thứ 3 (web, portal...) lấy được danh sách voucher mong muốn.

Với tính năng lưu trữ từng khu vực hiển thị của voucher, đảm bảo người dùng có thể quản lý các mã, hiển thị các voucher chỉ trên những trang app, web, journey builders… đúng với nhu cầu cần sử dụng từ người dùng.

Cách tạo khu vực hiển thị mới

Bước 1: Chọn Khu vực hiển thị voucher ➡ Khu vực hiển thị voucher mới

Bước 2: Nhập Tên khu vực hiển thị voucher ➡ key sẽ tự động khi nhập tên ➡ Lưu

Ngoài ra, cho phép người dùng sửa, xóa, tìm kiếm theo tên khu vực hiển thị voucher.

image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top