Whitelist E-mail Domain

Email whitelisting có nghĩa là một địa chỉ email được thêm vào danh sách những người gửi được chấp nhận. Email whitelisting cho phép những email về hoạt động marketing của bạn vượt qua các bộ lọc của email khách hàng có các cài đặt để kiểm tra spam (thư rác) và những email không đáng tin cậy.

Email whitelisting làm tăng cơ hội cho email của doanh nghiệp có thể xuất hiện trên hộp thư ưu tiên (Primary) của người dùng hơn là xuất hiện trong các mục cộng đồng (Social), quảng bá (Promotions) hoặc tab cập nhật (Updates tab).

Thêm Whitelist E-mail Domain

Bước 1: Ở góc trái phía dưới màn hình chọn Cài đặt → chọn Cài đặt của thương hiệu.

Bước 2: Ở phần Tối ưu hoá quy trình vận hành → chọn Journey Builder chọn Whitelist E-mail Domain.

Bước 3: Chọn + Domain mới.

Có 2 cách Thêm Domain mới: Thêm lần lượt và Thêm từ File.

  • Thêm lần lượt.

+ Bước 1: Bấm button màu xanh + Thêm lần lượt.

+ Bước 2: Chọn Thêm lần lượt màn hình hiển thị cửa sổ pop-up để điền thông tin Domain mới.

+ Bước 3: Bấm Lưu hoặc Hủy bỏ.

Popup điền thông tin Domain
  • Thêm nhiều domain.

+ Bước 1: Bấm button màu xanh + Thêm Domain mới.

+ Bước 2: Chọn Thêm từ file.

Kiểu nhập file: Chọn & tải file lên hệ thống.

Người dùng tải file excel Mẫu danh sách Domain, sau đó thêm thông tin Domain theo file mẫu và upload file đó lên.

Kiểu nhập file: Sao chép & dán dữ liệu.

Người dùng copy nội dung từ file excel hoặc gõ tay nội dung cần upload vào ô Danh sách Domain.

Lưu ý: Giới hạn tối đa dữ liệu sao chép là 1000 dòng.

Bước 3. Bấm Lưu hoặc Huỷ bỏ.

Sửa/ Xoá Domain

  • Click vào biểu tượng bút chì để sửa nhanh tên domain.
  • Click vào biểu tượng thùng rác để xóa domain.
image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top