Luật tự động mới

Người dùng có thể thêm các trang mạng xã hội, tên luật tự động , đối tượng áp dụng (nếu có) cho luật tự động mới vừa tạo.

Trên thanh Sidemenu ở góc trái phía dưới màn hình, chọn Cài đặt → Chọn Cài đặt của thương hiệu Chọn Online & Mạng xã hội → chọn Tự động phản hồi. Bước 1: Nhấn chọn Bước 2: Màn hình popup hiển thị các trường thông tin: Trang MXH, tên luật tự động, đối tượng áp dụng (tin nhắn hoặc bình luận), mô tả (không bắt buộc). Người dùng tùy chọn để điền các trường thông tin đó. Bước 3: Nhấn chọn Trường hợp 1: Người dùng chọn đối tượng áp dụng là Tin nhắn thì màn hình sẽ hiển thị giao diện dưới đây. Tùy chọn để nhập các thông tin của 2 trường: Khi điều kiện xảy ra và thì thực hiện hành động.  Ngoài ra, người dùng có thể Thêm thời gian áp dụng và thêm hành động cho luật tự động mới. Trường hợp 2: Người dùng chọn đối tượng áp dụng là Bình luật thì màn hình sẽ hiển thị giao
Đăng nhập để xem chi tiết
image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top