Tạo mẫu email mới

Từng khối trong email có thể dễ dàng kéo thả, chỉnh sửa, cấu hình để người dùng thỏa sức sáng tạo. Một số thao tác cấu hình cơ bản như chỉnh sửa lề của khối ảnh, khối chữ, bo tròn hay chỉnh sửa màu sắc nút bấm, thêm các liên kết tới trang mạng xã hội...

Giao diện mẫu email có 3 phần chính: Hiển thị nội dung email; Menu bar; Side menu.

Hiển thị nội dung mẫu email

Là giao diện giúp người dùng nhìn thấy nội dung mẫu email. Nội dung email cần có đầy đủ 3 khối Header – Body – Footer.

Để tạo nội dung hiển thị trên mẫu email, chọn các khối trong tab Hàng cột tương ứng để tạo layout phù hợp và chọn khối trong tab Nội dung tương ứng để chỉnh sửa chi tiết.

Menu bar và Side menu là những công cụ hỗ trợ người dùng chỉnh sửa nội dung mẫu email.

 • Xem email hiển thị trên các desktop, tablet và mobile.
 • Undo & redo.
 • Refresh.
 • Xem trước.
 • Lưu mẫu
 • Gửi email thử nghiệm.
 • Sửa mã code
 • Xuất file html

Side menu

Hàng, cột (Block tab)

Tab Hàng Cột giúp cho người dùng xây dựng bố cục email của mình. Đây cũng là bước đầu tiên và quan trọng khi tạo một email. Email builder của MOBIO có nhiều dạng khối khác nhau, được định dạng sẵn để tạo bố cục trong email.

Cách thêm layout để tạo bố cục trong mẫu email

Bước 1: Người dùng chọn khối có số cột phù hợp để tạo layout

Bước 2: Kéo thả khối đó vào phần hiển thị nội dung

Bước 3: Thực hiên các thao tác cơ bản cho khối (nếu cần).

 • Chuyển lựa chọn khối trong sang chọn khối bên ngoài
 • Nhân đôi (Duplicate)
 • Di chuyển (Move)
 • Xóa content (Delete)

Bước 4: Chọn tab Nội dung, kéo các khối phù hợp vào layout

Cách thêm hàng, cột vào mẫu email

Bước 1: Người dùng chọn khối có số cột phù hợp với nhu cầu thiết kế của mình.

Bước 2: Kéo và thả khối vào phần giao diện hiển thị

Bước 3: Chọn tab Sửa bảng, chỉnh sửa khối bảng vừa được thêm.


Cài đặt bảngSửa kiểu bảng
Chế độ mobile
Số hàng
Số cột
Đường viền ô
Đường viền khung
Bo tròn
Căn chỉnh
Căn cột
Căn lề
Màu nền
Chèn ảnh nền
Nền ngoài, Auto size, Nằm giữa, Lặp

Bước 4: Chọn Tab Sửa hàng, chỉnh sửa chi tiết từng ô trong cột hoặc trong hàng.

Sửa hàng

 • Chọn hàng: Trong phần này sẽ hiển thị số thứ hàng trong bảng, cho phép người dùng lựa chọn hàng cần điều chỉnh.
 • Merge Cột; Merge hàng: Người dùng có thể hợp nhất nhiều cột trong một hàng hoặc nhiều hàng trong một cột.

Sau khi điều chỉnh tính năng Merge Cột hoặc Merge hàng, giao diện sẽ hiển thị như hình dưới đây

Sửa cột

Gồm những công cụ để đưa nội dung vào bố cục người dùng đã tạo từ Tab hàng cột ở phần trên. Chọn kiểu định dạng content muốn sử dụng và kéo, thả vào phần giao diện hiển thị. Tab nội dung bao gồm các định dạng content dưới đây:

 • Văn bản
 • Hình ảnh
 • Buton
 • Đường kẻ
 • Mạng xã hội
 • Khối trống
 • Ảnh + Tiêu đề
 • Ảnh + Button
 • Ảnh + Tiêu đề + Button
 • Video
 • Body
 • Footer
 • Header

Các tab chỉnh sửa chính

Trong các khối nội dung có 3 tab chỉnh sửa chính: Tab Nội dung, Tab Kiểu, Tab Cấu hình.

Tab nội dung

Cho phép người dùng chỉnh sửa nội dung chi tiết của từng khối trên mẫu email. Tab nội dung bao gồm những thông số chi tiết sau:

 • Nhập nội dung
 • Văn bản thay thế
 • Liên kết tới
 • Địa chỉ web/email/ Số điện thoại
 • Theo dõi liên kết
 • Tag hành vi
 • Mở liên kết ở cửa sổ mới
 • Tiêu đề bổ trợ

Tab Kiểu

Cho phép chỉnh sửa định dạng, cách hiển thị của các khối trong mẫu email

 • Màu chữ, kiểu chữ, cỡ chữ, in nghiêng, in đậm,… 
 • Màu nền 
 • Chiều cao dòng 
 • Căn chỉnh 
 • Căn cột Căn lề 
 • Bo tròn góc 
 • Đường viền 
 • Apply kiểu đến tất cả các text/ảnh/video

Tab Cấu hình

Cho phép người dùng tùy chỉnh kích thước và căn chỉnh lề của khối nội dung

 • Căn chỉnh 
 • Chiều rộng

Văn bản

Bước 1: Kéo khối văn bản vào phần hiển thị nội dung email

Bước 2: Lựa chọn tab Nội dung

Đây là tab cho phép người dùng nhập mới và chỉnh sửa nội dung văn bản, có công cụ chỉnh sửa định dạng văn bản cơ bản như căn lề, chỉnh cỡ chữ, font chữ, màu chữ, tạo danh sách,… Ngoài ra, tab này còn có thêm một số chức năng:

– Thêm/ gỡ đường link văn bản

– Thêm trường cá nhân hóa: Giúp người dùng gửi nội dung email mang tính cá nhân hóa đến người nhận như Họ tên, Giới tính, Mã voucher,…

Bước 3: Chọn tab Kiểu

Cho phép người dùng điều chỉnh các thông số như Kiểu chữ, Cỡ chữ, Màu nền, Chiều cao dòng, Căn chỉnh, Căn lề, Đường viền, Bo tròn góc; Apply kiểu đến tất cả các text

Ảnh + Tiêu đề; Ảnh + Button; Ảnh + Tiêu đề + Button

Bước 1: Kéo khối hình ảnh vào phần phần hiển thị

Bước 2: Để vào thư viện ảnh, chọn Tab Nội dung, bấm Chọn ảnh

 • Thêm thư mục ảnh
 • Chọn thư mục ảnh
 • Tải file ảnh lên thư viện
 • Chọn ảnh trong thư viện
 • Xóa chọn: Khi bấm vào một ảnh, người dùng có thể bỏ chọn ảnh, để upload file ảnh mới bằng cách click vào Xóa chọn
 • Xóa: Người dùng có thể xóa ảnh khỏi thư viện ảnh bằng cách click vào Xóa
 • Chèn ảnh: Người dùng có thể bấm vào Chèn ảnh để thêm ảnh trong email.

Bước 3: Điều chỉnh các thông số ở tab Nội dung

 • Văn bản thay thế
 • Liên kết tới
 • Địa chỉ web/email/ Số điện thoại
 • Tag hành vi
 • Theo dõi liên kết
 • Mở liên kết ở cửa sổ mới
 • Tiêu đề bổ trợ

Bước 4: Chọn Tab Kiểu

Sửa chungSửa ảnh
Màu nền
Đường viền
Bo tròn
Căn lề
Căn lề ngoài
Đường viền
Bo tròn góc

Bước 5: Chọn Tab Cài đặt

Người dùng có thể điều chỉnh Chiều rộng của ảnh và căn chỉnh ảnh (trái, phải, giữa) ảnh trong email hoặc trong khối

 • Chọn Layout: Đối với những lựa chọn khối nội dung Ảnh + Tiêu đề; Ảnh + Button; Ảnh + Tiêu đề + Button, người sử dụng có thể cấu hình vị trí hình ảnh với Hình ảnh nằm trên/dưới/ trái/phải Tiêu đề và Button
 • Cài đặt Button: Cấu hình chiều rộng của của button đi kèm với hình ảnh.
     2.2.3. Button

Bước 1: Kéo khối Button

Bước 2: Chọn Tab Nội dung

▪ Nội dung
▪ Liên kết tới
▪ Địa chỉ web link
▪ Tag hành vi
▪ Tiêu đề
▪ Mở liên kết ở cửa sổ mới
▪ Gạch dưới liên kết

Bước 3: Chọn Tab Kiểu, cấu hình các thông số sau

Kiểu chữ, kích thước chữ, màu chữMàu nền trong, màu nền ngoài, chiều cao dòngBo tròn, đường viền, căn lề trong, căn lề ngoài

Bước 4: Chọn Tab Cài đặt

Chiều rộng
Căn chỉnh
     2.2.4. Video

Bước 1: Kéo khối video vào phần chỉnh sửa.

Bước 2: Chọn Tab Nội dung, chỉnh sửa các thông số sau.

VideoSửa caption
▪ Video URL
▪ Chọn ảnh
▪ Ảnh mặc định
▪ Gắn YoutubeIcon Player
▪ Nội dung caption video
▪ Công cụ chỉnh sửa caption

Bước 3: Chọn Tab Kiểu, chỉnh sửa các thông số sau.

Sửa chungSửa ảnh previewSửa text
▪ Màu nền
▪ Căn cột
▪ Đường viền
▪ Căn lề
▪ Căn lề ngoài
▪ Đường viền
▪ Bo tròn
▪ Màu nền
▪ Màu chữ
▪ Kiểu chữ
▪ Chiều cao dòng
▪ Căn chỉnh
▪ Căn lề
▪ Đường viền

Bước 4: Chọn Tab Cài đặt.

Người dùng có thể tùy chỉnh Vị trí Caption bao gồm dưới/trên/trái/phải so với vị trí video.

     2.2.5.  Đường kẻ ngang

Bước 1: Chọn đường kẻ ngang cần chỉnh sửa.

Bước 2: Chỉnh sửa thông số trong Tab Cài đặt.

Apply đến tất cả các đường kẻ
Chiều rộng
Đường phân cách
Màu nền
Căn lề

     2.2.6. Mạng xã hội.

Bước 1: Kéo, thả khối Mạng xã hội.

Bước 2: Chọn Tab Nội dung để tùy chỉnh.

Chọn Mạng xã hội
Nhập Đường dẫn URL
Nhập tên mạng xã hội
Thêm mạng xã hội
Xóa mạng xã hội

Bước 3: Chọn Tab Kiểu.

Người dùng có thể tùy chỉnh màu nền, màu nền ngoài, đường viền, căn lề cho khối mạng xã hội

Bước 4: Chọn Tab Cài đặt.

Chiều rộng
Căn chỉnh
Hiển thị, layout, chọn kiểu icon

Cấu hình (Style tab)

Tab cấu hình hỗ trợ người dùng tùy chỉnh chiều rộng nội dung toàn bộ email. Sau khi cấu hình, những thay đổi sẽ được áp dụng ngay tại phần hiển thị.

Bước 1: Chọn tab Cấu hình.

Bước 2: Chỉnh sửa độ rộng khối nội dung.

image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top