Tạo mẫu SMS mới

SMS Brandname giúp doanh nghiệp gia tăng độ nhận diện thương hiệu và lòng tin của khách hàng.

Để gửi thông điệp sử dụng SMS Brandname, doanh nghiệp sẽ cần đăng ký những mẫu nội dung nhất định với các nhà mạng để đảm bảo thông điệp đó được gửi thành công đến khách hàng. Tính năng SMS Template sẽ hỗ trợ người dùng tạo nội dung SMS nhanh hơn, tiện lợi hơn khi xây dựng chiến dịch có sử dụng khối SMS. Để vào tính năng, vào Marketing → Chọn Journey Builder → Chọn SMS Brandname → Template SMS Bấm chọnđể
Đăng nhập để xem chi tiết
image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top