Thẻ thành viên

Đây là chính sách phân loại khách hàng dựa vào tương tác của họ với doanh nghiệp, từ đó đưa ra các ưu đãi và đãi ngộ đặc biệt. Triển khai hình thức này tương đối phức tạp hơn, nhưng đem lại hiệu quả lớn cho thương hiệu.

Truy cập Chính sách Khi đạt các điều kiện cụ thể, khách hàng sẽ được nâng cấp hạng thẻ thành viên với quyền lợi cụ thể theo chính sách thành viên của doanh nghiệp.  Trên thanh side-menu, chọn Thẻ thành viên. Giao diện chính sách thẻ thành viên Thêm hạng thẻ mới Bước 1: Chọn + Hạng thẻ mới. Bước 2: Điền thông tin chung: tên hạng thẻ, điều kiện đạt hạng thẻ, điều kiện giữ hạng thẻ, kiểu mã thẻ, cách thức kiểm duyệt thẻ, mô tả hạng thẻ. Bước 3: Upload ảnh thẻ mẫu, dung lượng ảnh ≤ 1MB  Bước 4: Nhấn thanh switch để bật trạng thái hiển thị Bước 5: Bấm Lưu. Điều kiện đạt hạng thẻ: Số điểm tối thiểu Profile cần tích luỹ để sở hữu thẻ. Khi đến thời điểm xét tăng hạng thẻ, nếu Profile tích luỹ đủ số điểm thì sẽ được tăng lên hạng thẻ tương ứng. Điều kiện giữ hạng thẻ: Số điểm tối thiểu để Profile cần duy trì để giữ hạng thẻ và không bị hạ xuống hạng thẻ thấp hơn. Khi đến thời điểm xét duy trì/giảm hạng thẻ, nếu Profile không tích luỹ đủ số điểm quy định thì sẽ bị giảm hạng thẻ.Lấy từ kho mã thẻ chung: Áp dụng khi bạn muốn sử dụng danh sách mã thẻ của chung. Kho mã chung chỉ được sử dụng cho hạng thẻ được cấu hình lấy mã từ kho này.Lấy từ kho mã thẻ riêng: Áp dụng khi bạn muốn sử dụng danh sách mã thẻ của riêng. Kho mã riêng chỉ được sử dụng cho hạng thẻ được cấu hình lấy mã từ kho này. Nếu muốn sửa nội dụng hạng thẻ → Bấm chọn vào hạng thẻ cần sửa → Chọn Sửa nhanh. Bật/ tắt thanh switch màu xanh để cho phép ẩn/ hiện hạng thẻ.  Lưu ý:- Hạng thẻ sau khi ẩn sẽ đồng thời được gỡ ra khỏi các chính sách tích điểm. - Hạng thẻ sau khi hiển thị sẽ đồng thời được thêm trong các chính sách tích điểm. Giao diện sau khi tạo Hạng thẻ mới Chính sách tăng giảm hạng thẻ Hiển thị thông tin chính sách tăng, giảm hạng thẻ sau khi đã cấu hình ở menu Hạng thẻ thành viên. Giao diện chính sách tăng giảm Hạng thẻ Để cấu hình chính sách tăng/giảm hạng thẻ bấm Sửa. Sau khi cấu hình xong bấm Lưu. Giao diện chính sách tăng, giảm,
Đăng nhập để xem chi tiết
image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top