Thẻ thành viên

Đây là chính sách phân loại khách hàng dựa vào tương tác của họ với doanh nghiệp, từ đó đưa ra các ưu đãi và đãi ngộ đặc biệt. Triển khai hình thức này tương đối phức tạp hơn, nhưng đem lại hiệu quả lớn cho thương hiệu.

Truy cập Chính sách

Khi đạt các điều kiện cụ thể, khách hàng sẽ được nâng cấp hạng thẻ thành viên với quyền lợi cụ thể theo chính sách thành viên của doanh nghiệp. 

Trên thanh side-menu, chọn Thẻ thành viên.

Giao diện chính sách thẻ thành viên

Thêm hạng thẻ mới

Bước 1: Chọn + Hạng thẻ mới.

Bước 2: Điền thông tin chung: tên hạng thẻ, điều kiện đạt hạng thẻ, điều kiện giữ hạng thẻ, kiểu mã thẻ, cách thức kiểm duyệt thẻ, mô tả hạng thẻ.

Bước 3: Upload ảnh thẻ mẫu, dung lượng ảnh ≤ 1MB 

Bước 4: Nhấn thanh switch để bật trạng thái hiển thị

Bước 5: Bấm Lưu.

Điều kiện đạt hạng thẻ: Số điểm tối thiểu Profile cần tích luỹ để sở hữu thẻ. Khi đến thời điểm xét tăng hạng thẻ, nếu Profile tích luỹ đủ số điểm thì sẽ được tăng lên hạng thẻ tương ứng.

 • Điều kiện giữ hạng thẻ: Số điểm tối thiểu để Profile cần duy trì để giữ hạng thẻ và không bị hạ xuống hạng thẻ thấp hơn. Khi đến thời điểm xét duy trì/giảm hạng thẻ, nếu Profile không tích luỹ đủ số điểm quy định thì sẽ bị giảm hạng thẻ.
 • Lấy từ kho mã thẻ chung: Áp dụng khi bạn muốn sử dụng danh sách mã thẻ của chung. Kho mã chung chỉ được sử dụng cho hạng thẻ được cấu hình lấy mã từ kho này.
 • Lấy từ kho mã thẻ riêng: Áp dụng khi bạn muốn sử dụng danh sách mã thẻ của riêng. Kho mã riêng chỉ được sử dụng cho hạng thẻ được cấu hình lấy mã từ kho này.

Nếu muốn sửa nội dụng hạng thẻ → Bấm chọn vào hạng thẻ cần sửa → Chọn Sửa nhanh.

Bật/ tắt thanh switch màu xanh để cho phép ẩn/ hiện hạng thẻ. 

Lưu ý:

– Hạng thẻ sau khi ẩn sẽ đồng thời được gỡ ra khỏi các chính sách tích điểm. 

– Hạng thẻ sau khi hiển thị sẽ đồng thời được thêm trong các chính sách tích điểm.

Giao diện sau khi tạo Hạng thẻ mới

Chính sách tăng giảm hạng thẻ

Hiển thị thông tin chính sách tăng, giảm hạng thẻ sau khi đã cấu hình ở menu Hạng thẻ thành viên.

Giao diện chính sách tăng giảm Hạng thẻ

Để cấu hình chính sách tăng/giảm hạng thẻ bấm Sửa.

Sau khi cấu hình xong bấm Lưu.

Giao diện chính sách tăng, giảm, duy trì Hạng thẻ

Chính sách tăng hạng thẻ

a) Thời hạn xét tăng hạng thẻ

 • Ngay khi thoả mãn điều kiện đạt hạng thẻ.
 • Hàng tháng, vào ngày được chỉ định (Nếu trong tháng không có ngày được chọn thì mặc định xét và điều chỉnh ngày cuối tháng) VD: ngày 31
 • Hàng quý, vào ngày được chỉ định trong tháng đầu tiên của quý (Nếu trong tháng ngày đầy tiên của quý không có ngày được chọn thì mặc định xét và điều chỉnh ngày cuối tháng) VD: ngày 31
 • Hàng năm vào ngày được chỉ định.

b) Điểm xét hạng sau khi tăng hạng thẻ:

 • Điểm tích lũy hợp lệ tại thời điểm tăng hạng thẻ (Số điểm còn hạn tại thời điểm điều chỉnh hạng thẻ).
 • Chuyển về giá trị bằng 0.

c) Điểm tiêu dùng sau khi tăng hạng thẻ:

 • Điểm tích lũy hợp lệ tại thời điểm tăng hạng thẻ (Số điểm còn hạn tại thời điểm điều chỉnh hạng thẻ).
 • Chuyển về giá trị bằng 0.

Chính sách xét duy trì/ giảm hạng thẻ

a) Thời gian xét duy trì/ giảm hạng thẻ:

 • Hàng tháng, vào ngày được chỉ định (Nếu trong tháng không có ngày được chọn thì mặc định xét và điều chỉnh ngày cuối tháng) VD: ngày 31
 • Ngày 1 Hàng quý, vào ngày được chỉ định trong tháng đầu tiên của quý (Nếu trong tháng ngày đầy tiên của quý không có ngày được chọn thì mặc định xét và điều chỉnh ngày cuối tháng) VD: ngày 31
 • Hàng năm, vào ngày được chỉ định.

b) Điểm xét hạng sau khi tăng hạng thẻ:

 • Điểm tích lũy hợp lệ tại thời điểm tăng hạng thẻ (Số điểm còn hạn tại thời điểm điều chỉnh hạng thẻ).
 • Chuyển về giá trị bằng 0.

c) Điểm tiêu dùng sau khi tăng hạng thẻ:

 • Điểm tích lũy hợp lệ tại thời điểm tăng hạng thẻ (Số điểm còn hạn tại thời điểm điều chỉnh hạng thẻ).
 • Chuyển về giá trị bằng 0.
Giao diện sau khi cấu hình chính sách tăng, giảm, duy trì Hạng thẻ
image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top