Tích điểm

Tích điểm cho phép khách hàng tích luỹ các số điểm theo quy định sau mỗi lần hoàn thành quá trình mua hàng - thanh toán tại doanh nghiệp, dù đó là mua sắm online hay trực tiếp tại cửa hàng. Đây là chương trình loyalty cơ bản nhất và dễ triển khai nhất.

Truy cập Chính sách tích điểm Bước 1: Truy cập tính năng (1) Chọn vào biểu tượng cài đặt (2) Chọn Cài đặt của thương hiệu Bước 2: Truy cập Tích điểm  Hình thức và thời hạn điểm Bước 1: Cấu hình hình thức điểm: Bấm chọn hệ thống điểm theo chính sách loyalty. Thao tác theo thứ tự ghi trong hình. Bước 2: Cấu hình thời hạn điểm:  (1) Chọn phương án thời hạn điểm theo chính sách đề ra. (2) Chọn ngày tháng của chu kỳ tích điểm & ngày hết hạn. (3) Bật tính năng gửi thông báo điểm gần hết hạn tới khách hàng (không bắt buộc), chọn thời gian gửi thông báo và nội dung thông báo. Bước 3: Cấu hình khác: Gạt thanh để chọn phương án trừ điểm khi không phát sinh giao dịch sau một khoảng thời gian → Chọn thời gian cần cấu hình. Bước 4: Bấm Lưu để hoàn tất cấu hình chính sách điểm. Lưu ý: Nhằm tránh ảnh hưởng tới quy trình vận hành, báo cáo thống kê đối soát và rủi ro tài chính, cấu hình chính sách điểm là thao tác không thể chỉnh sửa sau khi đã lưu. Chính sách tích điểm Bấm chọn Chính sách tích điểm để thực hiện cấu hình → Chọn Sửa để cấu hình chính sách. Giao diện màn hình của Chính sách tích điểm Lưu ý: Cấu hình Chính sách thẻ thành viên trước khi cấu hình chính sách tích điểm → Chọn button Cấu hình chính sách tích điểm để lựa chọn các chính sách tích điểm theo nhu cầu của người dùng. Phát sinh giao dịch Bước 1: Chọn loại điểm muốn tích lũy. Điểm tiêu dùngĐiểm xét hạngCả 2 Bước 2: Chọn Tỉ lệ quy đổi điểm. Chọn 1 trong 2 cơ
Đăng nhập để xem chi tiết
image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top