Phân công xử lý Ticket

Phân công xử lý ticket cho phép doanh nghiệp cấu hình Luật phân công.

Cách 1: Bấm button Tự động hóa quy trình Cách 2: Trên thanh Sidemenu ở góc trái phía dưới màn hình, chọn Cài đặt → Chọn Cài đặt của thương hiệu            Chọn Cấu hình Ticket  trên thanh side-menu → Chọn Phân công xử lý ticket. Giao diện Phân công xử lý ticket Màn hình sẽ hiển thị phân công xử lý Ticket theo Luật phân công cho nội bộ team và Luật phân công chung. Luật phân công cho nội bộ team Bước 1: Chọn team được phân công.  Luật phân công cho phép khách hàng cấu hình bộ luật phân công để phân chia công việc phù hợp với kỹ năng của nhân viên.  Bước 2 : Cấu hình phân công chung cho team. Người dùng chọn có thể tùy chọn 3 kiểu phân công sau: Chỉ phân công cho thành viên đang đăng nhập.Không phân công cho các thành viên được chọn. Người dùng nhập Họ và tên hoặc Tên tài khoản mà muốn hệ thống không phân công đến tài khoản đó.Số lượng ticket tối đa 01 thành viên xử lý. Bước 3: Nhấn Lưu để hoàn tất cấu hình. Để xem từng thành viên trong Team, chọn Thành viên trong Team. Giao diện sẽ hiển thị tên, các chức năng các tài khoản của các thành viên trong team được chọn. Luật phân công chung Giao diện sẽ hiển thị 2 trường thông tin: Khoảng thời gian tạm dừng phân công và Cấu hình khác. Tạm dừng phân công Khung giờ tạm
Đăng nhập để xem chi tiết
image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top