Tự động hóa quy trình

Tự động hóa quy trình giúp cho người dùng khi thực hiện điều kiện phát sinh Event cho ticket thì hệ thống sẽ tự động thực hiện hành động theo quy trình đã được thiết lập.

Để truy cập vào tự động hóa quy trình, người dùng có thể thực hiện 2 cách sau: Cách 1:  Bước 1: Truy cập vào Cài đặt cho Doanh nghiệp, chọn → Ticket.  Bước 2: Nhấn chọn tiếp vào Phân công xử lý Ticket. Cách 2:  Bước 1:  Truy cập vào Service Module, chọn  → Ticket.  Bước 2: Nhấn chọn Tự động hóa quy trình. Bước 3: Nhấn chọn Tự động hóa quy trình. Nhấn chọn + Tự động hóa quy trình. Màn hình sẽ hiển thị các trạng thái : Sửa, sao chép, xóa. Sửa Bước 1: Nhấn chọn Sửa. Bước 2: Giao diện màn hình hiển thị các thông tin của 2 trường: Khi điều kiện xảy ra và Thì thực hiện hành động.  - Trong nhóm điều kiện, có Điều kiện phát sinh Event và Điều kiện khác. Ở Điều kiện khác, người dùng có thể thêm 1 hoặc nhiều nhóm điều kiện. Trong 1 nhóm điều kiện sẽ có các điều kiện Và. Trong các nhóm điều kiện với nhau sẽ có điều kiện Và, Hoặc. - Trong nhóm hành động, người dùng có thể thêm nhiều nhóm hành động. Điều kiện phát sinh Event bao gồm các trường thông tin:Ticket được tạo mớiMức độ ưu tiên thay đổi. Hệ thống sẽ hiển thị các mức độ ưu tiên bao gồm: khẩn cấp, cao, trung bình, thấp để người dùng tùy chọn. Kiểu ticket thay đổi: Hệ thống sẽ hiển thị các kiểu ticket bao gồm:   thông tin hỗ trợ, đơn hàng, giải quyết khiếu nại, khác, đào tạo trực tiếp để người dùng tùy chọn. Trạng thái xử lý thay đổi.Mức độ ưu tiên thay đổi. Hệ thống sẽ hiển thị các trạng thái xử lý bao gồm: mở, tạm dừng, hoàn tất, quá hạn, đang xử lý,... để người dùng tùy chọn. Ticket Owner thay đổi. Hệ thống sẽ hiển thị các team và nhân viên trong team để người dùng tùy chọn. Ticket Supporter thay đổi. Hệ thống sẽ hiển thị nội dung kiểu thay đổi bao gồm: ticket Supporter được gán vào Ticket và Ticket Supporter bị gỡ khỏi Ticket để người dùng tùy chọn. Profile được gán vào ticketĐơn hàng được gán vào ticketSản phẩm được gán vào ticketCông ty được gán vào ticketCông việc liên quan được thêm mớiPhát sinh ghi chú. Hệ thống sẽ hiển thị Các loại ghi chú bao gồm: chung, email,
Đăng nhập để xem chi tiết
image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top