Cách thiết lập KPI mục tiêu cho team

Thiết lập KPI mục tiêu cho nhân viên.

Để thiết lập mục tiêu cho team, tại góc trái trên cùng của giao diện, người dùng ấn vào ô , Giao diện hiển thị hai kiểu thiết lập để người dùng lựa chọn: Thêm lần lượt hoặc Thêm từ file.

Thêm lần lượt được sử dụng khi người dùng muốn thiết lập mục tiêu cho từng cá nhân một, còn Thêm từ file hỗ trợ người dùng thiết lập mục tiêu cho nhiều người cùng một lúc thông qua việc upload file.

Thiết lập KPI mục tiêu bằng cách Thêm lần lượt

Khi lựa chọn kiểu Thêm lần lượt, giao diện màn hình hiển thị popup như sau để người dùng cấu hình:

Giao diện thiết lập doanh thu mục tiêu theo năm
Giao diện thiết lập doanh thu mục tiêu theo quý.

Người dùng nhập các thông tin theo yêu cầu:

  • Chọn tên nhân viên.
  • Chọn năm thiết lập mục tiêu.
  • Chọn kiểu thời gian đặt doanh thu: Theo năm hoặc Theo quý.
  • Nhập Tổng doanh thu mục tiêu trong năm hoặc trong từng quý, hệ thống sẽ tự động chia đều cho các tháng, không tính những tháng đã qua.
  • Ấn Lưu để được ghi nhận.

Thiết lập KPI mục tiêu bằng cách Thêm từ file

Khi lựa chọn kiểu Thêm từ file, giao diện màn hình hiển thị pop-up như sau để người dùng cấu hình:

Người dùng nhập các thông tin theo yêu cầu:

  • Chọn năm thiết lập mục tiêu.
  • Chọn kiểu thời gian đặt doanh thu: Theo năm hoặc Theo quý.
  • Tải file mẫu về và điền thông tin theo mẫu.
Giao diện mẫu file doanh thu mục tiêu theo năm

Giao diện mẫu file doanh thu mục tiêu theo quý
  • Kéo thả hoặc click để upload file.
  • Ấn Lưu để được ghi nhận.
Giao diện theo dõi KPI khi đã thiết lập xong

Lưu ý: Thành viên trong team không có quyền tự thiết lập KPI cho mình, mà chỉ có quyền chỉnh sửa KPI mục tiêu của từng tháng đã được thiết lập bởi quản lý.

image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top