Chỉnh sửa KPI đã thiết lập

Chính sửa thông tin KPI đã thiết lập cho team và thành viên.

Đối với Quản lý team

Trên giao diện Thiết lập KPI mục tiêu, di chuột vào từng nhân viên, màn hình hiển thị nút Sửa.

Người dùng ấn Sửa để chỉnh lại KPI mục tiêu. Màn hình hiển thị popup sửa doanh thu mục tiêu.

Người dùng điền các thông tin tương tự như khi Thiết lập KPI mới.

Ấn Lưu để hệ thống ghi nhận.

Đối với Thành viên team

Những Thành viên đã được Quản lý cấu hình thiết lập KPI mục tiêu, có thể chỉnh sửa KPI từng tháng của bản thân theo nhu cầu.

Lưu ý: Tổng giá trị KPI chỉnh sửa của các tháng phải bằng tổng mục tiêu KPI theo quý hoặc theo năm mà Quản lý đã đề ra cho nhân viên.

Trên giao diện Thiết lập KPI mục tiêu, người dùng ấn Sửa để chỉnh lại KPI mục tiêu. Màn hình hiển thị popup sửa doanh thu mục tiêu.

Người dùng điền giá trị KPI muốn chỉnh sửa theo từng tháng.

Ấn Lưu để hệ thống ghi nhận.

image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top