Tổng quan về tính năng Thiết lập KPI mục tiêu

Đối với bộ phận Kinh doanh, KPI đóng vai trò cốt lõi trong việc thúc đẩy doanh số bán hàng, tối ưu hóa hiệu suất bán hàng và độ dài chu kỳ bán hàng của doanh nghiệp.

KPI (Key Performance Indicators) – Chỉ số đánh giá hiệu quả công việc là một trong những bộ chỉ số quan trọng nhất giúp đo lường và đánh giá hiệu quả công việc của các bộ phận, phòng ban nói chung và các cá nhân nói riêng trong một doanh nghiệp.

Hiểu được tầm quan trọng của KPI, Mobio cung cấp công cụ giúp bộ phận Sales thiết lập chỉ số KPI Doanh thu mục tiêu. Người dùng có thể đặt ra mục tiêu doanh thu cho cá nhân hoặc cho team, theo quý hoặc theo năm. Hệ thống sẽ tự động chia doanh thu mục tiêu cho từng người theo khoảng thời gian được cấu hình. 

Mobio còn đưa ra những báo cáo, giúp người dùng đánh giá, nắm bắt khả năng thực hiện KPI của các nhân viên trong doanh nghiệp, từ đó có thể có những điều chỉnh và quyết định phù hợp hơn trong tương lai.

Để truy cập tính năng Thiết lập KPI, người dùng đăng nhập vào phần mềm Mobio. Tại side-menu, chọn lần lượt SalesThiết lập KPI mục tiêu.

Giao diện tổng quan tính năng Thiết lập KPI mục tiêu

image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top