Kho mã thẻ thành viên

Quản lý kho mã thẻ thành viên.

Trên sidemenu bên trái giao diện, chọn Kho mã thẻ thành viên.

image-zoom
Giao diện kho mã thẻ

image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top