Kho mẫu câu

Kho mẫu câu chứa các mẫu câu chung trả lời chung được gán trong chủ đề và các trang mạng xã hội.

Mẫu câu chung là các mẫu câu được tạo ra để cho nhiều nhóm nhân viên cùng sử dụng để trả lời cho các câu hỏi giống nhau của khách hàng. Tạo mẫu câu chung Bước 1:  Nhấn chọn → Hệ thống hiện popup thêm mẫu câu mới. Bước 2: Nhập nội dung câu trả lời (có thể cấu hình trường cá nhân hóa họ tên). Nhập từ khóa, nhóm câu và chọn MXH nếu cần thiết. Bước 3: Ấn Lưu hoặc Lưu và tạo tiếp để lưu lại mẫu câu. Hiển thị mẫu câu Chuyển nút Switch sang bên phải thì hệ thống sẽ hiển thị trạng thái Hiển thị (mẫu câu chung mới được áp dụng trong mạng xã hội đã chọn). Chuyển nút Switch sang bên trái thì hệ thống sẽ hiển thị trạng thái Ẩn (mẫu câu chung mới được áp dụng trong mạng xã hội đã chọn không được áp
Đăng nhập để xem chi tiết
image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top