Kiểm tra email tồn tại

Email được tập hợp từ nhiều nguồn vào hệ thống có thể sẽ bao gồm cả những email không tồn tại, vì vậy cần kiểm tra tính hợp lệ của email trước khi gửi thông điệp đi.

Nhằm giảm tỷ lệ hard-bounce trong các chiến dịch email marketing trên hệ thống Mobio & kiểm tra độ chính xác thông tin email của profile, hệ thống có tính năng chấm điểm để xác nhận email tồn tại.

  • Khi người dùng chạy chiến dịch Email Marketing, hệ thống tự động kiểm tra email có tồn tại trước khi gửi thông điệp.
  • Với các email lẻ, hệ thống cho phép người dùng kiểm tra trên giao diện.

Chọn Kiểm tra email tồn tại trên thanh sidemenu, hệ thống liệt kê tất cả profile có email.

Kiểm tra tất cả email

Bước 1: Bấm Kiểm tra tất cả email → màn hình hiển thị cửa sổ popup thông báo xác nhận 

Bước 2: Chọn Đồng ý hoặc Hủy bỏ.

Kết quả kiểm tra email sẽ được hệ thống gửi qua email cho người dùng.

Kiểm tra 1 email

Bước 1: Bấm Kiểm tra email ở email muốn xác nhận → màn hình hiển thị cửa sổ popup thông báo xác nhận 

Bước 2: Chọn Đồng ý hoặc Hủy bỏ.

Kết quả được thông báo luôn trên giao diện, bên cạnh email muốn xác nhận xuất hiện:

  • Ô tròn màu xanh & dấu tích: email có tồn tại.
  • Ô tròn màu đỏ & dấu nhân chéo: email có điểm chấm rất thấp, khả năng không tồn tại.

Kiểm tra nhiều email tự chọn

Bước 1: Tích ô vuông để chọn các email muốn xác nhận và chọn thực hiện hành động Kiểm tra email.

Bước 2: Màn hình hiển thị cửa sổ popup thông báo xác nhận → chọn Đồng ý hoặc Hủy bỏ.

Kết quả kiểm tra email sẽ được hệ thống gửi qua email cho người dùng.

image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top