Thông tin Profiles bị chặn

Tính năng Thông tin Profile bị chặn sẽ giúp doanh nghiệp quản lý các Profile được User chặn vì các lý do trên nhằm tránh bị làm phiền và tối ưu thời gian chăm sóc khách hàng.

Trong quá trình tương tác với khách hàng trên hệ thống, sẽ xuất hiện những trường hợp có những profile gọi điện hay tương tác qua mạng xã hội của doanh nghiệp để quảng cáo, chào bán sản phẩm hay gửi các thông điệp Spam. Tính năng Thông tin Profiles bị chặn cho phép người dùng xem được các Profiles bị chặn từ trước tới nay bao gồm các thông tin Profile bị chặn, kênh bị chặn, thời gian
Đăng nhập để xem chi tiết
image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top