Profiles

Hiểu về Profile, cách thêm mới, xem chi tiết, chỉnh sửa và lọc - lưu - xuất tập Profile theo điều kiện.

Về Profile

Tab CDP là trung tâm hội tụ dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau. Tại đây, profile được ghi nhận, lưu trữ, hợp nhất, và được làm dày thêm dữ liệu bằng thuật toán NLP & AI.

Giao diện mặc định CDP
 • Profile: là đối tượng mục tiêu của doanh nghiệp, từ những đối tượng chỉ mới biết, quan tâm tới thương hiệu, dịch vụ, sản phẩm của doanh nghiệp cho tới những đối tượng có tiềm năng hoặc đã sử dụng các dịch vụ, sản phẩm rồi. 
 • Profile định danh: là những profile có ít nhất 1 trường định danh: Số điện thoại, Email, Social ID, Profile ID trên hệ thống ngoài, Giấy tờ định danh.
 • Profile chưa định danh: là những profile không có trường định danh.
 • CDP: là danh sách profile của doanh nghiệp được hệ thống ghi nhận qua nhiều phương thức khác nhau.

Thêm mới Profile

Người dùng có thể thêm đối tượng mục tiêu bằng cách nhập thủ công từng profile hoặc nhập danh sách từ file excel.

Thêm 1 Profile

Bước 1: Bấm button màu xanh + Profile mới

Bước 2: Chọn Thêm lần lượt → màn hình hiển thị cửa sổ popup để điền thông tin profile theo các trường có sẵn

Bước 3: Bấm Lưu hoặc Hủy bỏ

Pop-up điền thông tin Profile

Cấu hình trường thông tin hiển thị khi tạo/sửa Profile

Trong cửa sổ popup, hệ thống tự động hiển thị tất cả các trường thông tin có sẵn của hệ thống. 

Người dùng có thể lựa chọn các trường thông tin quan trọng và bỏ chọn các trường thông tin mình không quan tâm. Việc cấu hình trường thông tin hiển thị sẽ áp dụng theo từng tài khoản user.

Lựa chọn các trường thông tin muốn hiển thị mặc định trên CDP

Thêm nhiều Profile

Bước 1: Bấm button màu xanh + Profile mới

Bước 2: Chọn Thêm từ file

– Kiểu nhập file: Chọn & tải file lên hệ thống

 • Tải file excel Mẫu danh sách profile
 • Thêm thông tin profile theo file mẫu và upload file đó lên CDP
 • Chọn Nhóm profile và gắn tag hành vi profile (không bắt buộc)

Lưu ý: Gắn tag Profiles để khách hàng có thể dễ dàng lọc các file mình đã tải lên theo tag. Nhấn enter sau khi gắn tag để hệ thống ghi nhận.

– Kiểu nhập file: Sao chép & dán dữ liệu

 • Copy nội dung từ file excel hoặc gõ tay nội dung cần upload vào ô Danh sách Profiles.
 • Chọn Nhóm profile và gắn tag hành vi profile (không bắt buộc).

Lưu ý:

– Giới hạn tối đa dữ liệu sao chép là 1000 dòng.

– Khi gõ tay dữ liệu, các trường thông tin trong mỗi dòng cần được cách nhau bằng dấu tab.

Bước 3. Chọn trường thông tin tương ứng:

 • Bấm vào trường thông tin để chọn tên tương ứng với từng cột trong file excel. Hoặc thêm mới trường thông tin.
 • Tích chọn Không nhập các trường thông tin chưa chọn để xác nhận đã hoàn thành việc sắp xếp dữ liệu. 

Đối với các trường dữ liệu có trong file mà người dùng không muốn đẩy lên, cần tích Không nhập các trường thông tin chưa chọn để file được tải lên thành công.

Bước 4. Chọn Tải file lên hoặc Hủy bỏ để kết thúc thao tác.

Hệ thống thông báo file đã được tải lên thành công và cần 1 thời gian xử lý. Sau khi kết thúc, hệ thống sẽ gửi email thông báo kết quả về cho người dùng.

Xem chi tiết và chỉnh sửa Profile

Xem chi tiết Profile

Tại giao diện mặc định của CDP, nhấn trực tiếp vào tên profile muốn xem → màn hình chuyển sang trang thông tin của profile, người dùng có thể:

 • Xem dữ liệu của profile: thông tin cá nhân, các hoạt động tương tác của profile từ các kênh email, điện thoại, MXH, giao dịch…
 • Thực hiện nhiều thao tác khác: ghi chú, gửi email, gọi điện, cập nhật/chỉnh sửa thông tin profile, thêm đơn hàng, ticket cho profile.

Trong phần Xem chi tiết, người dùng có thể dễ dàng nhận biết mình đang truy cập vào xấp module nào bằng cách nhìn vào góc trái bên trên (cạnh dấu 3 chấm – như hình bên dưới).

Để dễ dàng tìm kiếm và theo dõi, MOBIO chia tab Event thành 2 tab nhỏ: Event mặc địnhEvent tùy biến. Người dùng có thể lọc Event theo thương hiệu, theo nhân viên, theo loại event và theo thời gian.

Chỉnh sửa Profile

Chỉnh sửa profile trên 2 giao diện:

 • Trên giao diện chi tiết profile: chỉnh sửa các thông tin cá nhân của profile phía bên phải tên Profile → chọn Lưu hoặc Hủy bỏ
 • Trên giao diện mặc định: chọn chức năng Sửa nhanh bên cạnh tên profile → Màn hình hiện cửa sổ popup để chỉnh sửa và chọn Lưu hoặc Hủy bỏ.

Lưu ý: Đối với các profile có duy nhất 1 trường định danh ví dụ như email hoặc số điện thoại, nếu người dùng xóa trắng các thông tin định danh, profile sẽ trở thành profile không định danh.

Lọc – lưu – xuất tập Profile theo điều kiện

Với một số báo cáo, chiến dịch quảng cáo, chiến dịch marketing… hướng tới tập đối tượng CDP riêng, bộ lọc profile có thể hỗ trợ người dùng phân loại, lưu tập profile và xuất file. Điều kiện lọc đa dạng từ những thông tin cơ bản như nhân khẩu học, cho đến những thông tin sâu hơn như hành vi tương tác, nguồn ghi nhận, thời gian ghi nhận…

Lọc Profile

Bước 1: Chọn Lọc Profile

Bước 2: Giao diện hiển thị popup bộ lọc → chọn một hoặc nhiều giá trị (tùy theo loại điều kiện)

Bước 3: Chọn Áp dụng bộ lọc

Lưu ý: Muốn nhìn thấy dữ liệu của trường thông tin vừa lọc trên giao diện Danh sách Profile, người dùng nên chọn hiển thị trường thông tin đó bằng cách bấm + Chọn thông tin hiển thị.

Lưu Profile

Bước 1: Sau khi áp dụng bộ lọc để có 1 tập profile mong muốn → chọn Lưu tập Profiles.

Bước 2: Nhập tên tập profile → chọn Lưu hoặc Hủy bỏ.

Xuất tập Profile đã lọc

Sau khi áp dụng bộ lọc có 1 tập profile mong muốn → chọn Xuất file.

Lưu ý: Với số lượng dưới 10.000 profiles, hệ thống xuất trực tiếp về máy tính. Với số lượng trên 10.000 profiles, hệ thống sẽ gửi file qua email của người dùng.

image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top