Một số định nghĩa và trường hợp cần lưu ý

Người dùng cần lưu ý một số định nghĩa và trường hợp cần lưu ý về sự khác biệt khi sử dụng phần mềm trên máy tính (Website) và điện thoại (Mobio App).

1. Phiên đăng nhập trên Mobio App: Một phiên đăng nhập trên Mobio App là khoảng thời gian 7 ngày tính từ thời điểm user log in tài khoản trên Mobile App. Hết 7 ngày, hoặc khi tài khoản được log in trên 1 điện thoại khác thì phiên đăng nhập sẽ kết thúc; tài khoản tự động log out.

2. Phiên đăng nhập trên Website: Một phiên đăng nhập trên Website là khoảng thời gian 1 ngày tính từ thời điểm user log in tài khoản trên Website. Hết 1 ngày thì phiên đăng nhập sẽ kết thúc, tài khoản sẽ tự động log out.

3. Thoát Mobile: user chỉ bấm Home hoặc vuốt để thoát app chứ không log out tài khoản trên app; hoặc điện thoại của user không kết nối mạng

4. Thoát Website: máy tính của user bị mất kết nối mạng, sập nguồn, hết pin… hoặc user chỉ bấm tắt trình duyệt/ tắt website chứ không log out tài khoản trên website.

Các trường hợp khi sử dụng phần mềm trên máy tính (website) và điện thoại (Mobile app):

Tình trạng login/ logoutLog in WebsiteLog out websiteThoát website
Log in Mobile appUser nhận phân công và notification trên cả Mobile app & WebsiteUser nhận phân công và notification trên Mobile appUser nhận phân công và notification trên Mobile app
Log out Mobile appUser nhận phân công và notification trên Website
Thoát Mobile appUser nhận phân công và notification trên cả Mobile app & WebsiteUser nhận phân công và notification trên Mobile appUser nhận phân công và notification trên Mobile app

Lưu ý: Các trường hợp này không áp dụng khi user tắt tính năng:
– Nhận phân công công việc trên Online & Mạng xã hội
– Sẵn sàng nhận cuộc gọi trên Tổng đài (để chế độ Đang bận)

image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top