Tính năng Tổng đài

Tính năng này cho phép người dùng thực hiện các chức năng như đăng ký nhận việc, thực hiện cuộc gọi, nhận và chuyển tiếp cuộc gọi.

Đăng ký nhận việc

Sau khi log in tài khoản, user chọn tab Gọi điện, và chọn trạng thái nhận việc:

Sẵn sàng nhận cuộc gọi để nhận cuộc gọi.

Đang bận để không nhận cuộc gọi.

Giao diện mặc định tab Gọi điện

Thao tác

Gọi đi

– Cách 1: Nhập tên, hoặc email của khách hàng → Tiếp/Search → Chọn khách hàng → ấn biểu tượng  →  chọn Gọi qua tổng đài/Gọi qua điện thoại.

– Cách 2: Nhập số điện thoại → Sau đó ấn vào biểu tượng tai nghe bên cạnh  để thực hiện cuộc gọi qua tổng đài.

Nhận cuộc gọi

Hiển thị gọi đến tùy thuộc vào dòng máy và giống như một cuộc gọi đến thông thường.

Chuyển tiếp cuộc gọi

Ấn Chuyển tiếp tại màn hình gọi đến để chuyển tiếp cuộc gọi cho nhân viên khác.

image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top