Cài đặt và Phân quyền

Phần này giúp cấu hình và phân quyền quản trị những người xem được dashboard.

Vào phần Cài đặt và Phân quyền tại ở biểu tượng cài đặt góc phải trên cùng giao diện Trang chủ.

Cài đặt Dashboard

Cấu hình hiển thị

Chọn Dashboard hiển thị mặc định mỗi lần log in.

Ví dụ: Chọn Dashboard Sales làm hiển thị mặc định

Phân quyền truy cập Widget

Chọn user được phép truy cập từng Widget.

Ví dụ: Chọn 10 user được truy cập Widget Profiles
image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top