Trang chủ

Trang chủ (Homepage) là giao diện hiển thị đầu tiên khi truy cập phần mềm MOBIO, hiển thị dữ liệu báo cáo thống kê về khách hàng và hiệu suất của nhân viên.

Trên thanh Menu bên trái màn hình, chọn Trang chủ.

Giao diện hiển thị khi chưa tạo Dashboard
Giao diện hiển thị sau khi tạo Dashboard
image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top