Xem báo cáo

Với từng loại báo cáo sẽ có chế độ xem theo thời gian & bộ lọc tương ứng.

Chọn thời gian trên từng widget
Chọn thời gian trên từng Widget
Chọn theo bộ lọc trên từng Widget
chọn ẩn/hiện số tổng hoặc xuất file báo cáo
Chọn ẩn/hiện số tổng hoặc xuất file báo cáo

Trong báo cáo Hiệu suất phản hồi cuộc gọi:

  • Đối với giao diện quản lý, phần Lọc sẽ hiển thị tất cả các số điện thoại của Tổng Đài của doanh nghiệp đó.
Báo cáo hiệu suất phản hồi cuộc gọi theo giao diện quản lý
  • Đối với giao diện nhân viên, phần Lọc sẽ chỉ hiển thị số điện thoại của Tổng Đài mà nhân viên đó được gán vào.
Báo cáo hiệu suất phản hồi cuộc gọi theo giao diện nhân viên

Lưu ý: User thuộc tổng đài nào sẽ chỉ nhìn thấy báo cáo của tổng đài đó.

image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top