Xem báo cáo

Với từng loại báo cáo sẽ có chế độ xem theo thời gian & bộ lọc tương ứng.

Chọn thời gian trên từng widget
Chọn thời gian trên từng Widget
chọn bộ lọc trên từng widget
Chọn theo bộ lọc trên từng Widget
chọn ẩn/hiện số tổng hoặc xuất file báo cáo
Chọn ẩn/hiện số tổng hoặc xuất file báo cáo
image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top