Danh sách Team

Danh sách Team là tập hợp các team đã tạo cho phép người dùng xem và chỉnh sửa cấu hình của các Team đó.

Trên thanh Sidemenu ở góc trái phía dưới màn hình, chọn Cài đặt → Chọn Cài đặt của thương hiệu 

Chọn Cấu hình Phân công chat & trả lời trên thanh side-menu → Màn hình sẽ hiển thị Danh sách Team Mỗi nhóm sẽ được phép cấu hình công việc mà nhóm đó sẽ quản lý. Mobio phân chia làm 3 loại công việc như sau:

  • Inbox
  • Comment
  • Inbox  và Comment
image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top