Luật phân công giữa các Team

Luật phân công cho phép khách hàng cấu hình bộ luật phân công để phân chia công việc phù hợp với các team theo từng trang mạng xã hội.

Luật tự động phân công theo từng trang Mạng xã hội

Một fanpage có thể có nhiều team cùng hỗ trợ trả lời khách hàng. Tuy nhiên, hiện tại Mobio chỉ cho phép áp dụng luật phân công tự động với 1 team duy nhất. Team được cấu hình ưu tiên nhận việc sẽ nhận toàn bộ các công việc trong hàng chờ và được quyền phân chia công việc cho các team còn lại.

Người dùng có thể cấu hình team ưu tiên nhận việc theo Danh sách team xử lý cuộc hội thoại hoặc Danh sách team xử lý bình luận.

Bước 1: Chọn trang mạng xã hội, hệ thống sẽ hiển thị trang mạng xã hội đang chọn.

Bước 2: Nhấn chọn Ưu tiên nhận việc của team trong Danh sách các team xử lý Inbox hoặc Danh sách các team xử lý comment.

Bước 3: Nhấn Lưu hoặc Hủy bỏ.

Cấu hình khác

Cấu hình thông báo khi nhiều Comment/ Inbox chưa được phân công

Hệ thống sẽ tự động gửi thông báo khi số lượng công việc trong hàng chờ vượt ngưỡng đến tài khoản hoặc email của người dùng.

Đối với team được lựa chọn ưu tiên theo danh sách tin nhắn cần lưu ý:

  • Sau khi người dùng đã hoàn tất công việc và khách hàng nhắn tin lại, lúc này sẽ tạo ra một phiên hội thoại mới và được hệ thống tự động phân công cho team được ưu tiên.
  • Mỗi lần khách hàng hoàn tất cuộc hội thoại sẽ được tính là kết thúc một phiên chat. 
  • Khách hàng nhắn tin lại sau khi đã hoàn tất cuộc hội thoại sẽ được tính là một phiên chat mới.
image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top