Kho mã voucher

Kho mã voucher là tính năng hỗ trợ quản lý các mã của từng voucher.

Thêm kho mã chung

Quản lý kho mã voucher bằng cách vào tab Voucher → chọn Kho mã voucher.

Cách thêm Kho mã chung:

Bước 1: Chọn  giao diện hiển thị khung thông tin để nhập dữ liệu.

Bước 2: Bấm chọn Kho mã chung.

Bước 3: Upload danh sách mã voucher.

Bước 4: Tải mẫu danh sách mã voucher.

Lưu ý: Để tải đúng định dạng file mã voucher lên Mobio, người dùng có thể tải Mẫu file danh sách mã voucher để tham khảo trước khi upload.

Bước 5: Bấm Lưu hoặc Hủy bỏ.

Thêm kho mã riêng

Cách thêm Kho mã riêng:

Cách 1:

Bước 1: Chọn giao diện hiển thị khung thông tin để nhập dữ liệu.

Bước 2: Bấm chọn Kho mã riêng.

Bước 3: Chọn voucher cần thêm mã.

Bước 4: Tải mẫu danh sách mã voucher.

Bước 5: Upload mã voucher.

Lưu ý: Để tải đúng định dạng file mã voucher lên Mobio, người dùng có thể tải Mẫu file danh sách mã voucher để tham khảo trước khi upload.

Bước 6: Bấm Lưu hoặc Hủy bỏ.

Cách 2:

Bước 1: Di trỏ chuột vào mã voucher cần thêm mã, chọn Thêm mã voucher.

Bước 2: Chọn thương hiệu, chọn tên voucher.

Bước 3: Tải mẫu danh sách mã và điền thông tin.

Bước 4: Upload danh sách.

Bước 5: Chọn Lưu hoặc Hủy bỏ.

image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top