Tặng điểm Voucher

Đây là tính năng hỗ trợ người dùng tặng điểm và voucher đến từng khách hàng đã từng sử dụng sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp.

Vào tab Voucher → Chọn Tặng điểm voucher ở thanh Menu bên trái.

image-zoom

Tặng theo giá trị hóa đơn

 • Chọn Tab Tặng theo giá trị hóa đơn.
 • Chọn Thương hiệu/ Cơ sở chi nhánh.
 • Bấm chọn Profile để chọn đối tượng khách hàng.
 • Chọn giá trị hóa đơn.
 • Bấm chọn Đồng ý để hoàn tất.
image-zoom

Tặng điểm/ voucher cho nhiều khách hàng

 • Chọn Tab Tặng theo chương trình khác.
 • Chọn đối tượng khách hàng (upload danh sách theo mẫu đính kèm).
 • Chọn Kiểu tặng: Chọn phương thức Tặng điểm/ Tặng voucher.
 • Nhập tiêu đề & nội dung thông báo gửi khách hàng.
 • Chọn Đồng ý để hoàn tất.
image-zoom

Tặng điểm/ voucher cho từng khách hàng

 • Chọn cơ sở chi nhánh.
 • Chọn Kiểu tặng: Chọn phương thức Tặng điểm/ Tặng voucher.
 • Chọn Profile: Chọn thông tin khách hàng.
image-zoom
 • Bật switch Gửi thông báo tới profile (Nếu có thông điệp gửi tới khách hàng).
 • Chọn Kênh gửi thông báo.
 • Nhập tiêu đề & nội dung thông báo gửi khách hàng.
 • Chọn Trường tùy biến cá nhân theo Họ tên/ Số điểm tặng/ Mã voucher tặng (nếu có).
 • Chọn Đồng ý để hoàn tất.
image-zoom
image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top