Xác thực Voucher

Xác thực Voucher là tính năng hỗ trợ người dùng xác thực mã voucher của khách hàng.

Xác thực từng mã Voucher

Bấm chọn tab Xác thực voucher ở thanh menu bên trái.

Cách xác thực từng mã Voucher:

Bước 1: Chọn tab Xác thực từng mã voucher.

Bước 2: Chọn Thương hiệu.

Bước 3: Chọn Cơ sở chi nhánh (địa chỉ chi nhánh).

Bước 4: Nhập giá trị hóa đơn.

Bước 5: Nhập Mã voucher cần xác thực.

Bước 6: Bấm chọn Xác thực để hiện thị kết quả.

Xác thực Voucher theo file

Cách xác thực Voucher theo file:

Bước 1: Bấm chọn tab Xác thực mã voucher theo file.

Bước 2: Chọn Thương hiệu.

Bước 3: Nhập danh sách voucher cần xác thực (Upload file theo mẫu đính kèm).

Bước 4: Bấm chọn Xác thực để nhận kết quả.

Bước 5: Kết quả xác thực sẽ được gửi về email của người dùng.

image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top