Kiểu hiển thị

Kiểu hiển thị cho phép người dùng cấu hình giao diện mặc định khi đăng nhập, các thông tin hiển thị trong chi tiết Profile, Ticket, Đơn hàng và Mạng xã hội.

  
Đăng nhập để xem chi tiết
image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top