Tích hợp cá nhân

Phần này bao gồm tích hợp work email cá nhân và tích hợp Google Calendar vào phần mềm MOBIO, giúp người dùng thao tác trọn vẹn trong một nền tảng.

Tích hợp work email cá nhân

Kết nối work email

Kết nối work email để gửi email cá nhân 1-1 tới khách hàng của bạn mà không cần phải gửi qua Journey Builder. Hành vi nhận, gửi email được gửi từ work email cũng được ghi nhận trong hành trình khách hàng tương tự như Email Marketing.

Ngoài ra bạn có thể kết nối nhiều work email và theo dõi danh sách các work email của mình.

1. Tạo work email

Bước 1:  Chọn Biểu tượng cài đặt → Chọn Cài đặt cá nhân

Bước 2: Chọn Tích hợp cá nhân → Chọn Tích hợp Work E-mail → Chọn + Work E-mail mới

Bước 3: Chọn + Work Email mới 

Bước 4:

– Đối với Gmail, Hotmail: Thực hiện tiếp tục theo theo hướng dẫn;

– Đối với SMTP (dành cho các bên sử dụng private server như bank, corp): Liên hệ kỹ thuật của doanh nghiệp để điền thông tin Incoming Server và Outgoing Server.

2. Sửa, xóa work email

– Chọn biểu tượng bút chì phía bên phải màn hình để sửa email;

– Chọn biểu tượng thùng rác để gỡ kết nốt email. Trước khi gỡ email, hệ thống sẽ có cảnh báo để người dùng cân nhắc trước khi gỡ; 

–  Chọn nút Switch để tắt kết nối email.

Gỡ kết nối: Xóa hẳn email trên hệ thống.
Tắt kết nối: Ẩn email đó trên thanh email người gửi (ảnh minh họa).

Hoàn thành việc kết nối work email.

Cài đặt chữ ký email

Bước 1: Chọn Biểu tượng cài đặt → Chọn Cài đặt cá nhân

Bước 2: Chọn Tích hợp cá nhân → Chọn Tích hợp Work E-mail → Chọn Cài đặt chữ ký E-mail

Bước 3: Chọn Chữ ký mới

Bước 4: Sử dụng Dán chữ ký hoặc Nhập thủ công để tạo chữ ký

Bước 5: Chọn làm chữ kí mặc định (Tùy chọn)

Chữ kí mặc định sẽ tự động hiển thị trong email khi người dùng gửi email 1-1 tới khách hàng.

Tích hợp Calendar

Bước 1:  Chọn Cài đặt → Chọn Cài đặt cá nhân

Bước 2: Chọn Tích hợp cá nhân → Chọn Tích hợp Calendar → Chọn Tài khoản mới

Bước 3: Chọn nhà cung cấp Calendar và ấn Tiếp tục:

  • Google Calendar: Đăng nhập vào tài khoản Google để kết nối.
  • Microsoft Outlook: Đăng nhập vào tài khoản Outlook để kết nối.

Bước 4: Sau khi kết nối thành công, tài khoản sẽ được hiển thị. Người dùng có thể thao tác Ngắt kết nối hoặc Kiểm tra kết nối của tài khoản.

Hoàn thành việc kết nối Google Calendar trên MOBIO.

Lưu ý:

  • Một user chỉ được tích hợp 1 tài khoản Google Calendar và 1 tài khoản Outlook Calendar.
  • Ấn biểu tượng ngôi sao để chọn tài khoản Ưu tiên đồng bộ. Nếu 1 công việc cùng được cập nhật từ các tài khoản calendar đang bật kết nối, thông tin từ calendar ưu tiên sẽ được chọn để đồng bộ về Mobio.
image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top