Tích hợp cá nhân

Phần này bao gồm tích hợp work email cá nhân và tích hợp Google Calendar vào phần mềm MOBIO, giúp người dùng thao tác trọn vẹn trong một nền tảng.

Đăng nhập để xem chi tiết
image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top