Thông tin tài khoản

Phần này bao gồm những thông tin cơ bản nhất của người dùng, bao gồm thông tin chung và mật khẩu. Trong đó Thay đổi mật khẩu là việc đầu tiên.

Sau khi nhận được tài khoản từ MOBIO, người dùng nên thay đổi ngay mật khẩu để đảm bảo tính bảo mật cho tài khoản và dữ liệu khách hàng của doanh nghiệp, đặc biệt là tài khoản admin. Bước 1: Truy cập thông tin tài khoản. (1) Chọn vào biểu tượng cài đặt (2) Chọn Cài đặt cá nhân
Đăng nhập để xem chi tiết
image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top