Thông tin tài khoản

Phần này bao gồm những thông tin cơ bản nhất của người dùng, bao gồm thông tin chung và mật khẩu. Trong đó Thay đổi mật khẩu là việc đầu tiên.

Đổi mật khẩu

Sau khi nhận được tài khoản từ MOBIO, người dùng nên thay đổi ngay mật khẩu để đảm bảo tính bảo mật cho tài khoản và dữ liệu khách hàng của doanh nghiệp, đặc biệt là tài khoản admin.

Bước 1: Truy cập thông tin tài khoản.

(1) Chọn vào biểu tượng Cài đặt

(2) Chọn Cài đặt cá nhân

Bước 2: Đổi mật khẩu tài khoản.

(1) Chọn Đổi mật khẩu.

(2) Nhập mật khẩu hiện tại.

(3) Nhập mật khẩu mới.

(4) Xác nhận mật khẩu mới.

(5) Bấm Lưu để hoàn tất đổi mật khẩu.

Bước 3: Đăng nhập lại tài khoản bằng mật khẩu mới. Hoàn tất quy trình đổi mật khẩu.

Thay đổi thông tin tài khoản

Trên giao diện thông tin cá nhân, người dùng có thể thay đổi các thông tin Họ và tên, Số điện thoại, Email, Mã nhân viên; sau đó bấm Lưu để lưu lại các thay đổi.

Đăng xuất

Tại góc trên cùng bên phải của giao diện, chọn biểu tượng sau đó chọn Đăng xuất.

image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top