Nhận thông báo

Phần này giúp user cấu hình nhận thông báo theo từng module, tùy thuộc vào nhu cầu cá nhân.

Trên thanh side-menu ở góc trái phía dưới màn hình, chọn Cài đặt → Chọn Cài đặt cá nhân.

Chọn cấu hình Nhận thông báo trên thanh side-menu.

Cấu hình nhận thông báo của Journey Builder

Phần cấu hình nhận thông báo của Journey Builder hiển thị đầu tiên.

Người dùng ấn tích xanh để chọn kênh thông báo mong muốn ở từng mục.

Lưu ý: Các kênh nhận thông báo hiện có:

– Email

– Web (in-app): quả chuông thông báo trên màn hình web Mobio

– Browser: thông báo đẩy (webpush) đi theo từng trình duyệt

– Browser: thông báo đẩy (webpush) đi theo từng trình duyệt.

Kết quả của Journey: Thông báo sẽ được gửi tới người dùng ngay khi có kết quả Journey.

–  Người dùng sẽ nhận được thông báo nếu tài khoản/ email của người dùng được thêm trong phần cấu hình thông báo Nhận kết quả Journey.

Journey được tạo bởi tôi bắt đầu diễn ra: Thông báo sẽ được gửi đến người dùng trước khi Journey diễn ra một khoảng thời gian – chỉ áp dụng đối với những Journey do chính người dùng tạo.

– Người dùng có thể cấu hình thời gian nhận thông báo. Thông báo chỉ áp dụng đối với những Journey có thời gian phù hợp được cấu hình tại đây.

VD: Tại đây người dùng cài thông báo trước khi Journey diễn ra 1 ngày, trong khi Journey A được kích hoạt chạy ngay → Người dùng sẽ không nhận được thông báo bắt đầu của Journey A.

–  Hệ thống sẽ gửi thông báo vào thời điểm diễn ra chiến dịch và gửi thông báo chiến dịch bắt đầu đến email tài khoản người dùng tạo chiến dịch

Journey được tạo bởi tôi kết thúc: Thông báo sẽ được gửi đến người dùng trước khi Journey kết thúc một khoảng thời gian – chỉ áp dụng đối với những Journey do chính người dùng tạo.

– Người dùng có thể cấu hình thời gian nhận thông báo. Thông báo chỉ thông báo đến đối với những Journey Builder phù hợp thời gian được cấu hình tại đây.

VD: Tại đây người dùng cài thông báo trước 1 ngày; trong khi Journey chỉ chạy trong 12 tiếng → Người dùng sẽ không nhận được thông báo kết thúc.

Lưu ý:

– Nếu người dùng không cài đặt thời gian → Hệ thống sẽ mặc định thông báo vào thời điểm kết thúc chiến dịch.

– Hệ thống sẽ gửi thông báo chiến dịch kết thúc đến email tài khoản user tạo chiến dịch.

– Trường hợp Journey Builder được kết thúc do người dùng ấn dừng Journey Builder không theo lịch hẹn trước → Hệ thống sẽ thông báo kết thúc Journey theo thời gian người dùng ấn dừng Journey.

Journey chờ duyệt: Thông báo đến người dùng ngay khi có yêu cầu xét duyệt Journey.

Cấu hình tần suất bao nhiêu giờ/ ngày 1 lần hiển thị thông báo

– Người dùng tùy chọn :

– 1 ngày 1 lần

– 1 ngày 2 lần

– 2 ngày 1 lần

– 3 ngày 1 lần

Lưu ý:

Người dùng sẽ nhận được thông báo nếu:

– Người dùng có quyền Duyệt/ Huỷ Journey

– Người dùng nằm trong danh sách Nhân viên phụ trách Master Campaign chứa Journey đó.

Kết quả xét duyệt Journey được tạo bởi tôi: Thông báo sẽ được gửi đến user khi Journey có kết quả duyệt thành công hoặc khi người duyệt hủy Journey – chỉ áp dụng đối với những Journey do chính người dùng tạo.

Lưu ý : Áp dụng đối với những Journey Builder cần xét duyệt để kích hoạt.

Cấu hình nhận thông báo của Online & Mạng xã hội

Số lượng Inbox/Comment chưa được phân công vượt ngưỡng: Thông báo sẽ được gửi đến người dùng khi số lượng inbox chưa được phân công đạt đến một con số nhất định. Con số này được cấu hình trong phần Cài đặt chung cho doanh nghiệp – Online & Mạng xã hội – Phân công chat & trả lời.

– Người dùng sẽ nhận được thông báo nếu tài khoản/ email của người dùng được thêm trong phần Cấu hình thông báo khi nhiều Inbox chưa được phân công.

– Những tài khoản được note trong cài đặt chung của Online & Mạng xã hội sẽ được gửi thông báo đến cả email, web và browser. Trong trường hợp người dùng tắt thông báo tại khu vực cài đặt cá nhân thì sẽ không nhận được thông báo trên 2 kênh web và browser (email là kênh mặc định luôn có).

– Trường hợp người dùng không cài tần suất thông báo, hệ thống sẽ mặc định chỉ thông báo 1 lần khi hàng chờ vượt ngưỡng.    

Số lượng Inbox và Comment chưa phân công vượt ngưỡng: tương tự như trên nhưng hệ thống sẽ tính tổng số lượng Inbox + Comment để thông báo.

Tôi được phân công xử lý Inbox /Comment: Người dùng sẽ nhận được thông báo khi được phân công Inbox/Comment của tất cả mạng xã hội hoặc bất kỳ mạng xã hội nào được lựa chọn.

Ngoài ra, bạn có thể nhấn vào biểu tượng quả chuông cạnh dấu tích để tùy chọn bật/tắt thông báo âm thanh khi được phân công xử lý Inbox và Comment.

Cấu hình nhận thông báo của Ghi chú & Công việc

Tôi được phân công công việc: Thông báo sẽ được gửi khi công việc được phân công đến người dùng (tính năng sẽ lên vào phiên bản sau)

Tôi được nhắc đến trong nội dung ghi chú: Thông báo sẽ được gửi khi người dùng được tag trong ghi chú.

Tôi được nhắc đến trong nội dung công việc: Thông báo sẽ được gửi khi người dùng được tag trong công việc (tính năng sẽ lên vào phiên bản sau).

image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top