Hiểu về Khối Đối tượng mục tiêu

Khối đối tượng mục tiêu là các tập khách hàng mục tiêu mà chiến dịch muốn hướng tới.

Thỏa mãn bộ lọc

Bước 1: Kéo thả khối đối tượng mục tiêu vào Journey.

Bước 2: Lựa chọn đối tượng mục tiêu theo bộ lọc.

Bộ lọc

– Lựa chọn 2 cách để lọc Profile:

+ Tạo bộ lọc mới.

+ Lọc theo tập Profile đã lưu.

– Các điều kiện lọc Profile:

+ Đối với cách Tạo bộ lọc mới: Có 3 lựa chọn khi tạo bộ lọc mới:

 • Chọn Tất cả Profile.
 • Chọn theo Profile thoả mãn điều kiện được chọn.
 • Chọn theo tập Profile đã lưu

Lưu ý:

(1) Nếu có nhiều nhóm điều kiện, hệ thống sẽ xét các điều kiện kết hợp theo thứ tự lần lượt từ trên xuống dưới.

(2) Có thể kết hợp bộ lọc VÀ/HOẶC/LOẠI TRỪ giữa các nhóm điều kiện.

(3) Khi thao tác lọc Profile, ngoài những bộ lọc sinh tệp đối tượng mục tiêu mong muốn, người dùng NÊN kết hợp thêm bộ lọc Có khả năng tiếp cận qua kênh để hệ thống loại trước những Profile không có có khả năng tiếp cận trên từng kênh (không có email, số điện thoại, không cho phép nhận thông báo trên website,…). Việc này sẽ giúp tốc độ quét dữ liệu và gửi thông điệp trên hệ thống được tối ưu hơn.

– Lưu: Lưu lại bộ lọc vừa tạo.

Cài đặt khác

Chống làm phiền

Khi có nhiều campaign Journey Builder chạy cùng 1 lúc trên hệ thống, việc người dùng phải nhận nhiều thông điệp là điều không thể tránh khỏi. Để người nhận không cảm thấy bị làm phiền, người dùng nên sử dụng chế độ Chống làm phiền.

Khi bật chế độ Chống làm phiền, hệ thống tự động tính toán số lượng và tần suất gửi thông điệp phù hợp (thường mỗi thông điệp sẽ được gửi cách nhau 7 tiếng).

Phát sinh event

Bước 1: Kéo thả khối Phát sinh Event.

Bước 2: Cấu hình khối phát sinh event.

Lựa chọn Event và cấu hình

Phát sinh event

Bước 2.1. Lựa chọn event

Bộ lọc Phát sinh Event

Trong bộ lọc Phát sinh event của Journey Builder có một số trigger khác bao gồm:

+ Cập nhật THÔNG TIN PROFILE: Các trường dữ liệu của Profile được cập nhật (do được đẩy dữ liệu từ bên thứ 3 qua, import file, cập nhật từ MXH, …) sẽ được tự động được đưa vào Journey Builder.

+ Cập nhật TRẠNG THÁI ĐƠN HÀNG: Khi đơn hàng được cập nhật thay đổi trạng thái, Profile được gắn với đơn hàng sẽ tự động được đưa vào Journey Builder.

+ Ở LẠI TRÊN TRANG một khoảng thời gian: 

 • URL: Link website để gửi Web Push cho khách hàng (Hệ thống chỉ theo dõi trên những domain website đã được tích hợp). Link website có thể:

 “Là”: Hệ thống sẽ đẩy push theo đúng (từng ký tự) link website mà người dùng nhập ở đây. Ví dụ nếu bạn điền: “https://mobio.io/”, thì chỉ những khách hàng vào đúng đường link này mới được nhận push.

– “Bao gồm nội dung”: Chỉ cần link website của bạn có nội dung này thì khách hàng vào link sẽ được nhận push. Ví dụ khi bạn điền: “sale” thì những khách hàng vào link https://mobio.io/sale_thang9 hay https://mobio.io/sale1111 đều sẽ nhận được push

– “Bắt đầu bằng nội dung” và “Kết thúc bằng nội dung”: Link website của bạn phải bắt đầu/kết thúc bằng nội dung này thì khách hàng vào link mới được nhận push.

 • Thời gian trên trang: Thời gian mà Profile đã bỏ ra trong một lần xem trang hoặc màn hình website được chỉ định. Thỏa mãn thời gian này. Profile sẽ nhận được Web push.
 • Thời gian phát sinh: Thời điểm phát sinh event.

+ Phát sinh LƯỢT XEM WEBSITE:

 • URL: Link website để bắn web push cho khách hàng (Hệ thống chỉ theo dõi trên những domain website đã được tích hợp).

Các kiểu điền URL bao gồm “Là”“Bao gồm nội dung”, “Bắt đầu bằng nội dung” và “Kết thúc bằng nội dung” có ý nghĩa tương tự như đã giải thích ở hướng dẫn sử dụng của event Ở LẠI TRÊN TRANG một khoảng thời gian.

 • Số lượt xem: Là tổng số lần Profile xem trang trong khoảng thời gian cấu hình. Nếu không quy định thời gian, số lượt xem được tính tích lũy kể từ lần đầu tiên Profile truy cập website.
 • Thời gian xem website: Thời điểm phát sinh event.

+ DI CHUYỂN đến khu vực quy định trên trang.

 • URL: Link website để bắn web push cho khách hàng (Hệ thống chỉ theo dõi trên những domain website đã được tích hợp).

Các kiểu điền URL bao gồm “Là”“Bao gồm nội dung”, “Bắt đầu bằng nội dung” và “Kết thúc bằng nội dung” có ý nghĩa tương tự như đã giải thích ở hướng dẫn sử dụng của event Ở LẠI TRÊN TRANG một khoảng thời gian. 

 • Khu vực trong trang: Là vùng mà Profile mở ra hoặc sử dụng thanh cuộn để di chuyển đến. Khu vực này được tính theo tỉ lệ phần trăm chiều dài của trang website.
 • Thời gian phát sinh: Thời điểm phát sinh event.

+ Phát sinh GIỎ HÀNG BỊ BỎ QUÊN (website).

 • Thời gian giỏ hàng được tính là bỏ quên: Sau khi tạo giỏ hàng, nếu Profile không hoàn tất quá trình thanh toán trong một khoảng thời gian được người dùng quy định tại đây, giỏ hàng đó sẽ được coi là bị bỏ quên.
 • Thời gian phát sinh giỏ hàng bỏ quên: thời điểm phát sinh event.

+ Phát sinh ĐỒNG Ý NHẬN THÔNG BÁO TỪ WEBSITE: Trigger được sử dụng với đối tượng khách hàng ấn Cho phép nhận thông báo của website.

Popup hỏi xem người dùng có cho phép nhận thông báo của website hay không

+ Điền Form: Form ở đây chính là những form thu thập thông tin nằm trong Popup được tạo bởi module Popup Builder của MOBIO. Khi người dùng điền form và ấn submit, trigger sẽ được ghi nhận.

Mẫu pop-up có phần điền form

Tham khảo thêm: Hướng dẫn sử dụng module Popup Builder

TRIGGER DÀNH CHO KHÁCH HÀNG BANK

+ Phát sinh NGÀY ĐẶC BIỆT THEO PRODUCT HOLDING:  Khi Profiles phát sinh trigger liên quan đến Loại ngày đặc biệt theo Product Holding, Profiles sẽ tự động được đưa vào Journey.

+ Phát sinh PHÁT SINH PRODUCT HOLDING:  Khi Profiles phát sinh trigger Phát sinh Product Holding, Profiles sẽ tự động được đưa vào Journey.

Bước 2.2. Lưu lại event vừa chọn.

Để sử dụng trigger, người dùng chọn mẫu popup mong muốn ghi nhận trigger trong những mẫu popup đã được tạo sẵn (hệ thống sẽ chỉ hiển thị những popup có form thông tin). Sau đó ấn Áp dụng bộ lọc.

Lưu ý: Người dùng có thể lựa chọn nhiều event trong khối phát sinh event.

Khi chọn từ 2 event trở lên sẽ có thêm thời gian phát sinh event. Một Profile được coi là thỏa mãn điều kiện nếu phát sinh tất cả các event trong khoảng thời gian được người dùng thiết lập. Điều kiện này nhằm giúp doanh nghiệp đo lường được mức độ quan tâm của khách hàng trong một khoảng thời gian nhất định, từ đó gửi thông điệp phù hợp để kích thích chuyển đổi. Profile cần thỏa mãn điều kiện phát sinh event và thời gian phát sinh event để được nhận thông điệp.

Bộ lọc

Hệ thống Mobio cho phép người dùng kết hợp điều kiện bộ lọc trong khối Phát sinh event.

Các thao tác của bộ lọc kết hợp với trigger (phát sinh event) cũng tương tự với bộ lọc thoả mãn đối tượng.

Cài đặt khác

Chống làm phiền

Khi bật chế độ Chống làm phiền, hệ thống tự động tính toán số lượng và tần suất gửi thông điệp phù hợp, sao cho người nhận không cảm thấy bị làm phiền (thường mỗi thông điệp sẽ được gửi cách nhau 7 tiếng).

Lặp lại Journey

Journey sẽ được lặp lại với một Profile, nếu:

(1) Profile đã thoát khỏi Journey.

(2) Profile đã thoát khỏi Journey một khoảng thời gian.

(3) Profile đã thoát khỏi Journey, và thời điểm thỏa mãn điều kiện Khối phát sinh event lần tiếp theo cách lần thỏa mãn trước tối thiểu một khoảng thời gian.

(4) Profile đã thoát khỏi Journey, hoặc Profile chưa thoát nhưng thời điểm bắt đầu của 02 lần liên tiếp cách nhau tối thiểu một khoảng thời gian.

image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top