Xem báo cáo Journey

Xem báo cáo chi tiết của từng Journey. Các chỉ số trong báo cáo giúp người dùng đánh giá được hiệu quả chiến dịch, từ đó xây dựng những hành trình trải nghiệm và thông điệp tối ưu hơn cho khách hàng.

Phía bên phải chiến dịch muốn xem báo cáo, bấm nút biểu tượng

Một số chỉ số cơ bản người dùng cần nắm:

1. Profile có khả năng tiếp cận: là số profile có khả năng tiếp cận được qua 1 trong các kênh thuộc Journey. Ví dụ profile có số điện thoại được tính là profile có thể tiếp cận qua kênh SMS. Cụ thể theo từng kênh?

2. Profile đã gửi: là số Profile đã được gửi sang bên thứ 3, ở đây là Amazon Web Service

3. Profile đã gửi thành công: là số Profile được bên thứ 3 trả về phản hồi cho Mobio là đã gửi thành công.

Người dùng có thể chọn lọc báo cáo theo bộ lọc thời gian ở góc phải trên cùng của giao diện.

Xem báo cáo theo Tổng quan

+ Báo cáo chung toàn chiến dịch: bao gồm Lượt Profile tham gia Journey, Số lượng thông điệp đã gửi, Tỉ lệ mở và bấm link, Tỉ lệ chuyển đổi.

+ Báo cáo hiệu quả theo thông điệp:

  • Hiệu quả tương tác: bao gồm các chỉ số đánh giá mức độ tương tác của khách hàng với thông điệp. Có thể lọc để xem hiệu quả tương tác trên từng kênh.
  • Hiệu quả tiếp cận: bao gồm các chỉ số đánh giá mức độ tiếp cận của thông điệp đến với khách hàng mục tiêu. Có thể lọc để xem hiệu quả tiếp cận trên từng kênh.
  • Báo cáo hiệu quả theo kênh: bao gồm Hiệu quả tiếp cận theo từng kênh và Tỉ lệ tương tác theo từng kênh.

Xem báo cáo theo chi tiết Journey

Báo cáo theo Chi tiết Journey cho phép người dùng xem các chỉ số trên từng khối của Journey. Người dùng ấn Xem tất cả các chỉ số để xem báo cáo chi tiết của từng khối.

Tải báo cáo

Ấn nút Tải báo cáo ở góc trái màn hình ➡ báo cáo của Journey sẽ được gửi về email của người dùng.

image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top