Khi thực hiện cuộc gọi trên tổng đài, hệ thống có thể ghi âm được cuộc gọi đến và cuộc gọi đi không?

Hệ thống có thể ghi âm được cuộc gọi, và file ghi âm có thể tải về hoặc nghe lại ngay trong giao diện Tổng đài hoặc trong lịch sử tương tác của Profile trên giao diện Chi tiết Profiles - CDP.

Giao diện Tổng đài
Giao diện Chi tiết Profile
image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top