Tổng đài của Mobio hiện có hỗ trợ bấm số để kết nối với từng phòng ban khác nhau không?

Mobio có hỗ trợ hệ thống bấm phím để kết nối với từng đầu số máy lẻ.

Để triển khai, doanh nghiệp vui lòng thông báo với Mobio và việc triển khai có thể phát sinh thêm chi phí. 

Đầu số tổng đài và số máy lẻ cần được đăng ký trước với nhà mạng. Số máy lẻ có thể kết nối trực tiếp với số di động của nhân viên. Việc sử dụng nhiều số máy lẻ có thể phát sinh thêm cước nhà mạng và chi phí vận hành trên hệ thống Mobio.

image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top