Tại sao tài khoản của tôi không chuyển được trạng thái cuộc gọi nhỡ?

Tài khoản của người dùng cần có quyền gọi điện (đã đăng ký tổng đài ảo và cấu hình số máy lẻ) mới thực hiện được thao tác này.

Để thêm nhân viên vào các máy lẻ đã được gắn sẵn, người dúng ấn Sửa  ➡ ở từng số máy lẻ, chọn Nhân viên phụ trách ➡ ấn switch nút Cho phép gọi đi.

Giao diện cấu hình máy lẻ
Cấu hình máy lẻ cho nhân viên

Nút Chuyển trạng thái cuộc gọi nhỡ được hiển thị khi người dùng di chuột vào cuộc gọi nhỡ bất kỳ

image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top