Người dùng cần lưu ý gì về file ghi âm cuộc gọi?

1. Thời lượng ghi âm cho 1 cuộc hội thoại không bị giới hạn.

2. File ghi âm cuộc gọi sẽ được lưu trữ trên Mobio trong 3 tháng

Với các doanh nghiệp cài đặt On-premise, thời gian này phụ thuộc vào dung lượng lưu trữ khách hàng trên máy chủ của doanh nghiệp.

image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top