Những loại tổng đài nào sẽ có thể tích hợp với tổng đài của MOBIO (IP phone, tổng đài ảo)?

– Đầu tiên, doanh nghiệp sẽ kí phụ lục hợp đồng với Stringee khi sử dụng tổng đài trên Mobio.

Lưu ý: Stringee là doanh nghiệp chuyên cung cấp dịch vụ Tổng đài ảo, hiện đang là đối tác tổng đài của Mobio.

– Sau đó, người dùng có thể sử dụng chức năng tổng đài trên máy tính hoặc IP phone (máy bàn).

– Đối với khách hàng chỉ có số điện thoại, vui lòng kiểm tra lại với nhà mạng số điện thoại này có phải là số hotline, nếu không phải là số hotline vui lòng làm việc với nhà mạng để chuyển đổi đầu số thành hotline để tích hợp với hệ thống. Ngoài ra, cần đảm bảo số điện thoại này không dùng để gửi SMS Brandname, một khi số điện thoại được chuyển đổi thành hotline sẽ không thể dùng để gửi SMS Brandname được nữa.

image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top